Aanvullingen op prestatieafspraken met verhuurders: Assen wil inzetten op flexwoningen om te voldoen aan (grote) vraag

De gemeente Assen wil meer inzetten op flexwoningen om aan de (grote) vraag van woningzoekenden in de Drentse hoofdstad te kunnen voldoen. Dat laat het college van B en W in het kader van de prestatieafspraken voor 2023 met de woningcorporaties weten in een brief aan de gemeenteraad.

Flexwoningen zijn relatief snel te realiseren.

Flexwoningen zijn relatief snel te realiseren. Foto: ANP

Lees meer over
Assen

Eind 2021 hebben de huurdersorganisaties MEVM, Samen Sterk, de corporaties Woonservice, Actium en de gemeente Assen meerjarige prestatieafspraken gemaakt voor de periode 2022-2025 voor wat betreft de woningvoorraad in de sociale huursector in Assen. Het college: ‘De partijen kwamen tot de conclusie dat de basis voor deze afspraken nog actueel is en er voor volgend jaar geen wezenlijke veranderingen doorgevoerd hoeven te worden.’

Wijzigingen en aanvullingen