Bewoners De Stelling in Assen zijn overlast zat. 'Mensen zijn verhuisd, durfden ‘s avonds niet meer over straat'

Troep, vandalisme, urineren, overnachten.... Zo treffen bewoners De Stelling regelmatig aan. Eigen foto

Een groep bewoners is de overlast op De Stelling in Assen zat. Ondanks herhaalde verzoeken de afgelopen jaren aan gemeentebestuur, politie en Team Handhaving om hier iets aan te doen, zo schrijven deze bewoners in een brief aan de gemeenteraad en het college van B en W, verandert er amper iets aan de in hun ogen zeer zorgelijke situatie.
Lees meer over
Assen
Asser Courant

De bewoners wijzen erop dat de overlast op De Stelling al een jarenlange geschiedenis heeft. Het gaat dan om vernieling van gemeentelijke eigendommen en die van anderen, overlast door groepen jongeren tot laat in de avond en nacht, ‘rondzwervende types’ die aanbellen bij bewoners en (ook ’s nachts) bedelen om geld en het gebruik van de Stelling als slaapplaats in de trappenhuizen en op parkeerplaatsen.

Drugs en gestolen goederen

Maar ook het gebruik van drugs in, op en rond de Stelling, het verhandelen van gestolen goederen, graffiti met beledigende en haatzaaiende teksten, het stichten van brandjes op de parkeerplaats – eind vorig jaar werd nog een auto in brand gestoken – en het gebruik van het parkeergedeelte als openbaar toilet en rondslingerend afval zijn de bewoners een doorn in het oog.

Een doorn die er al een poosje zit, gezien de klachtenbrieven die in 2014 en 2018 al namens de bewoners aan gemeente en politie zijn verstuurd. En die hebben tot nu toe nog geen enkel positief resultaat opgeleverd, aldus de bewoners. Met als gevolg dat het gevoel van onveiligheid alleen maar groter is geworden. ‘Het is ons bekend dat er mensen zijn verhuisd, omdat zij ‘s avonds niet meer over straat durfden of ‘s nachts niet konden slapen door geluidoverlast op de parkeerplaats.’

Onvoldoende

De gemeente heeft volgens de bewoners wel wát middelen en maatregelen aangewend, maar die waren onvoldoende om de overlast te verminderen. Zij wijzen erop dat een gedeelte van de overlast ‘direct of indirect’ wordt veroorzaakt door de aanwezigheid van de naastgelegen coffeeshop ‘The Happy Corner’. ‘Toezichthouders en politie zouden hier vaker moeten controleren en handhaven. Maar tot op heden is de handhaving, behalve het controleren van auto’s, minimaal.’

De bewoners menen dat het tijd is voor een zero tolerance-beleid. ‘En in de avond -en nachtelijke uren dient er meer gepatrouilleerd te worden. Cameratoezicht behoort volgens ons eveneens tot de mogelijkheden. En de verlichting op, rond en onder de Stelling moet worden verbeterd, hier werd in 2014 al over geklaagd.’

Kosten

Het voorkomen van overlast en vernielingen zou volgens de bewoners ook aanzienlijk schelen in de kosten. ‘De gemeente heeft er nu een dagtaak aan om de Stelling er acceptabel uit te laten zien. De gemeentereiniging komt dagelijks langs voor opruim -en schoonmaakwerkzaamheden. Zonder maatregelen blijft dit water naar de zee dragen.’

Nieuws

menu