College van B en W over eerste jaar verhoging toeristenbelasting in Assen: Wel wat hobbels, over het algemeen geen negatief effect

Voor het merendeel van de ondernemers heeft de verhoging van de toeristenbelasting in Assen geen of nauwelijks effect gehad op de bedrijfsvoering. Toch zijn er ook ondernemers, die aangeven dat de wijziging de nodige gevolgen had wat betreft extra administratieve lasten, de verblijfsduur van een gast en/of de door hen gehanteerde eigen tarieven.

Een week per jaar tijdens de TT staan de weilanden rond het circuit vol met tenten en caravans.

Een week per jaar tijdens de TT staan de weilanden rond het circuit vol met tenten en caravans. Foto: Marcel Jurian de Jong

Lees meer over
Assen

Dat schrijft het college van B en W in een brief aan de gemeenteraad naar aanleiding van een enquête onder Asser ondernemers. In 2020 besloot de gemeente een wijziging van de toeristenbelasting door te voeren middels twee verschillende tarieven. In de dagen voorafgaand en tijdens de TT (het toeristische hoogtepunt in de stad) werd het tarief gezet op 3 euro per overnachting, tijdens de overige dagen op 1,40 euro. Dit om extra inkomsten te genereren en zo het begrotingstekort in de Drentse hoofdstad naar beneden te brengen.

Uitstel door corona