Financieel regisseurs moeten zorgen voor snellere budgethulp in Assen

De toegang tot schuldhulpverlening in Assen loopt sinds 1 januari via speciaal daarvoor aangewezen financieel regisseurs. Zij moeten zorgen voor een snellere en doeltreffender aanpak van schulden.

Foto: Pixabay

Foto: Pixabay

De gemeente Assen wil eerder lichtere en passende hulp kunnen organiseren voor inwoners die in de schulden zitten. In juni 2019 is daarom een proef gestart met financieel regisseurs. Per 1 januari loopt de toegang tot schuldhulpverlening van de Gemeentelijke Kredietbank (GKB) via hen.

Intakegesprek

Zoekt een inwoner hulp en een regeling met de GKB, dan volgt eerst een intakegesprek met een financieel regisseur. Die gaat op huisbezoek voor een gesprek en moet helpen om de hulpvraag duidelijker te krijgen, of helpt als de hulpvraag vastloopt of complex is.

Samen met de hulpvrager kijkt de regisseur welk type ondersteuning het beste bij de vraag past en welke instantie daar het beste bij kan helpen. Dit voorkomt dat inwoners meerder intakes moeten doen bij verschillende instanties en vrijwilligersorganisaties. Ook houdt de regisseur het overzicht gedurende een hulptraject.

De pilot moet ervoor zorgen dat de regisseurs belemmeringen signaleren in de Asser aanpak van armoede en schulden en van daaruit verbeteringen aandragen. Uiteindelijk wil Assen daarmee de schuldhulpverlening overzichtelijker maken en meer naar zich toetrekken.

Pilot van twee jaar

Sinds de invoering zijn acht inwoners doorgeleid naar de GKB voor een schuldhulptraject en bij twaalf intakegesprekken bleek dat een lichtere vorm van hulp voldoende was. Vier keer was er sprake van een crisissituatie en is de GKB meteen ingeschakeld. De pilot duurt in totaal twee jaar.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Assen
menu