Gemeente Assen geeft subsidie voor aanschaf regentonnen (en andere duurzame vormen van wateropvang)

Foto: Shutterstock

De gemeente Assen verstrekt vanaf 1 maart 2021 subsidie aan inwoners die een regenton of een andere vorm van duurzame wateropvang willen aanschaffen.
Lees meer over
Assen

Assenaren die een regenton kopen om hemelwater op te vangen, ontvangen straks twintig euro subsidie van de gemeente. Ook kunnen inwoners van de Drentse hoofdstad subsidie aanvragen voor de aanleg van een groen dak en het afkoppelen van hemelwater. Bij dit laatste belandt de neerslag niet in de gemengde riolering, maar gaat het rechtstreeks naar het oppervlaktewater.

Rioleringsplan

De subsidieregelingen zijn onderdeel van het Gemeentelijk Water en Rioleringsplan (GWRP). Assen is onder meer bezig met het aanleggen van wadi’s (wateropslaggreppels) en het veranderen van groenstroken ter bevordering van de biodiversiteit. Ook zijn er extra lessen over klimaat op scholen en loopt de publiekscampagne ‘Assen Waterproof’ via de website van de gemeente. Hier kunnen inwoners meer te weten komen over klimaatmaatregelingen en vergroening van de omgeving.

In totaal is de komende twee jaar 450.000 euro beschikbaar voor deelnemende inwoners. Dit geld komt uit het Rioleringsfonds, waar op dit moment nog zo’n 2,3 miljoen euro in zit. De raad besloot onlangs om Assenaren daarvan ongeveer 1 miljoen euro terug te geven in 2021.

Subsidies mogelijk hoger

De gemeente meldt overigens dat de subsidiebedragen mogelijk nog omhoog gaan, wanneer partners als het waterschap of de woningcorporatie mee willen doen

Nieuws

Meest gelezen

menu