Hoe is Peelo-zand ontstaan? Nieuw aardkundig monument in Assen geeft uitleg over het witte fijne zand mét glimmertjes

De onthulling van het elfde aardkundig monument Peelo-zand. Foto: Provincie Drenthe

Hoe ontstond Peelo-zand in Assen? De wijk is sinds donderdag een aardkundig monument rijker. In het parkje naast Kindcentrum ‘De Veldkei’ onthulden leerlingen van groep 7 samen met leerlingen van Kindcentrum ‘De Scharmhof’ monument.
Lees meer over
Assen

Een monument in de vorm van een zandloper, dat uitleg geeft over het ontstaan van Peelo-Zand en de rol van dit zand in de drinkwaterwinning in het gebied.

Ontstaanswijze van het gebied

Aardkundige Monumenten zijn onderdelen van het landschap die iets vertellen over de ontstaanswijze (door ijs, wind en water) van het gebied. Door het aanwijzen en onthullen van deze monumenten wil de provincie kennis delen over de geschiedenis van de Drentse ondergrond.