Koninklijke onderscheiding voor twee Assenaren

Meneer Ubels en mevrouw Pol kregen vrijdagmiddag een lintje uitgereikt door burgemeester Marco Out (rechts).

Assenaren Betsie Pol en Johan Ubels hebben vrijdagmiddag een lintje opgespeld gekregen. Allebei kregen ze de koninklijke onderscheiding voor hun inzet bij Vanboeijen in de Drentse hoofdstad.

Burgemeester Marco Out bracht het goede nieuws in het gebouw De Duif op het terrein van Vanboeijen, ter gelegenheid van het 65-jarig bestaan van het woonzorgcentrum voor verstandelijk gehandicapten. Ubels en Pol zijn beiden benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Betrokken vrijwilligers

Betsie Pol is sinds 1995 lid van de Centrale Bewonersraad van Vanboeijen. Daar komen onderwerpen aan de orde die bewoners direct raken en Pol komt hier al jaren op voor de belangen van medebewoners en haarzelf. Daarnaast geeft ze zogeheten ervaringslessen aan medewerkers en studenten, zowel binnen Vanboeijen als daarbuiten.

Johan Ubels was tot zijn pensionering in 1996 werkzaam bij Vanboeijen en bleef daarna zijn voormalige werkgever tot op heden trouw als vrijwilliger, onder meer in het koor De Cantorij. Ubels treedt onder meer op als koormanager en is verder nauw betrokken bij het opzetten van een archief over Vanboeijen.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Assen
menu