Kruispunt Andrej Sacharovweg in Assen krijgt vluchtheuvels

Foto: Shutterstock

De gemeente Assen laat bij de kruising Andrej Sacharovweg – Stoepveldsingel in de wijk Marsdijk vluchtheuvels aanleggen. Hiermee wil de gemeente de oversteek voor fietsers en voetgangers veiliger maken.

De maatregel is een van de eerste projecten om de fietsroutes in Assen veiliger te maken. Bij de enquête fietsverkeer die in het voorjaar is gehouden onder het stadspanel, is deze kruising als een van de knelpunten genoemd. ‘Fietsers en voetgangers vinden de oversteek bij de Stoepveldsingel en Overstoep onveilig. Het autoverkeer op de Andrej Sacharovweg is drukker geworden en rijdt soms harder dan is toegestaan,’ aldus de gemeente.

Door de vluchtheuvels kunnen voetgangers gefaseerd oversteken. Ook kan het verkeer minder hard rijden. De rijbaan wordt in oostelijke richting met 3 meter verbreed. Omwonenden hebben een brief over de werkzaamheden ontvang

Je kunt deze onderwerpen volgen
Assen
menu