Om overlast in Assen tegen te gaan: roekennesten mogen verplaatst worden. ‘Maar geen garantie slagen plan’

De gemeente Assen mag de nesten van roeken, die in delen van Assen voor overlast zorgen, verplaatsen, te beginnen in de wijk Marsdijk. De provincie heeft daar toestemming voor gegeven. Het college van B en W merkt daar wel bij op, dat verplaatsing geen garantie voor succes is, omdat in het wild levende vogels zich nu eenmaal moeilijk laten sturen.

Roekennesten in Marsdijk.

Roekennesten in Marsdijk. Foto: Asser Courant

Lees meer over
Assen

De ‘roekenplaag’ teistert al geruime tijd vooral Marsdijk, maar ook de wijken Noorderpark en Assen-Oost. Omwonenden gaven volgens het college aan dat er sprake was van ernstige overlast. ‘Die overlast betreft vooral het geluid van de vogels, waardoor mensen bijvoorbeeld uit hun slaap gehouden worden.’ Veruit de meeste klachten kwamen uit Marsdijk, wat onder meer leidde tot de bewonerswerkgroep ‘Roekenloos Marsdijk’.

Ontheffing