Ontwerper van stationshond Mannes vindt de restauratie door gemeente Assen verschrikkelijk. 'Verwijderen of afdekken en opnieuw doen'

De gemeente Assen moet de stationshond Mannes voorlopig verwijderen of tenminste afdekken, zodat het kunstwerk in de huidige, gerestaureerde staat niet meer is te zien. Vervolgens moet Mannes in originele staat worden teruggebracht en als dat niet kan, opnieuw worden geproduceerd.

Mannes links tijdens de onthulling in 2018, rechts na de restauratie.

Mannes links tijdens de onthulling in 2018, rechts na de restauratie. Bert Visser

Dat is het verzoek van kunstenaar en ontwerper van Mannes Q.S. Serafijn, dat is neergelegd bij de gemeente Assen via zijn advocaat Marcel de Zwaan van advocatenbureau Bremer&De Zwaan uit Amsterdam. Als de gemeente niet aan deze wensen voldoet, volgt een gang naar de rechter, aldus De Zwaan.

Aftakelen

Serafijn is namelijk verre van content met de wijze waarop de houten hond onlangs is gerestaureerd door Poly Products. Nadat Mannes (die 450.000 euro kostte) na de onthulling in 2018 al snel begon af te takelen (verweerde en loslatende houten panelen, witte kalkstrepen), pakte het bedrijf uit Werkendam het kunstwerk in met een gewapende bekleding van glasvezel. Er zitten nu in totaal vier hoogglanslagen op.

De gemeente liet eerder weten zeer tevreden te zijn met het resultaat en dat Mannes nu vele jaren beschermd is tegen de elementen. Dat de hond er qua kleur en structuur anders uitziet, is volgens de gemeente ‘een kwestie van wennen’. Die meldde tevens, dat de ontwerpers, Maurice Nio en Serafijn, nauw bij de restauratie waren betrokken en hun goedkeuring hadden gegeven.

Niet ingestemd

Advocaat De Zwaan wijst er echter op dat zijn cliënt beslist niet betrokken was bij de restauratie van het kunstwerk. ‘Laat staan dat hij de werkplaats zou hebben bezocht en/of zijn instemming met het, in zijn ogen, verschrikkelijke resultaat zou hebben gegeven. De keuze van het bedrijf dat de restauratie heeft uitgevoerd is ook niet de zijne, evenals de wijze van restaureren. Serafijn heeft tussentijds of na afloop dan ook helemaal niet ingestemd met het resultaat.’

Of Maurice Nio ook bij de restauratie is betrokken doet, zo zegt de advocaat, niet ter zake. ‘De gemeente wist al lang voor deze restauratie dat Nio geen vertegenwoordiger is van Serafijn, dus kan dat nooit een verweer van de gemeente zijn.’

‘Mannes is ontzield’

Volgens De Zwaan is zijn cliënt in elk geval ‘in het geheel niet eens met het resultaat van de restauratie’. ‘De bijzondere kleurstelling en nervenstructuur van het accoya hout zijn niet meer zichtbaar. De hond heeft zijn ‘aaibaarheid en warmte’ verloren en het werk heeft tevens aan sculpturale waarde ernstig ingeboet. Mannes is ontzield, ‘chocoladebruin’ en oogt geplastificeerd. Serafijn acht dit noch voor de Assenaren, noch voor zichzelf en zijn reputatie als beeldend kunstenaar aanvaardbaar.’

De Zwaan heeft namens de kunstenaar afgelopen vrijdag de gemeente Assen - via haar advocaat - gesommeerd het beeld te verwijderen of in elk geval voorlopig af te dekken. De Zwaan: ‘Dit verzoek moet de gemeente voor 30 juli bevestigen bij mij en voor 9 augustus laten weten of de ‘verminking van het beeld’ nog ongedaan kan worden gemaakt. En zo ja, hoe en op welke termijn. Zo nee, zal het beeld opnieuw moeten worden geproduceerd. Mijn cliënt hoopt in elk geval dat Assen alsnog de hond krijgt die hij voor ogen had.’

Gemeente buigt zich over eisen Serafijn

De gemeente Assen, zo laat een woordvoerder maandag weten, wacht nog met een reactie op de eisen van Q.S. Serafijn. ‘Als de brief van zijn advocaat binnen is, sturen we dat schrijven door naar onze advocaat en komen daarna eventueel met een reactie.’

De gemeente en Nio en Serafijn liggen juridisch al in de clinch over de 90.000 euro die nodig was om Mannes te restaureren. Assen schoot dat bedrag voor, maar wil die rekening verhalen op Serafijn en Nio omdat het kunstwerk veel te snel aftakelde. De kunstenaars leggen op hun beurt die verantwoordelijkheid neer bij de uitvoerder van hun ontwerp, Doornekamp Woodspecials uit Waddinxveen. Dat bedrijf zou volgens Nio en Serafijn constructiefouten hebben gemaakt. Een rechter buigt zich ook over deze materie.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe
menu