Werkgroep wil snel jongerenraad in Assen. ‘Als structurele vinger aan de pols’

De ‘Raadswerkgroep Jongeren’, die de ontwikkelingen rond het thema ‘Jongeren in Assen’ in kaart brengt, wil na de gemeenteraadsverkiezingen op 18 maart dat de nieuwe gemeenteraad en het college van B en W jongerenparticipatie in het nieuwe jeugdbeleid zo snel mogelijk handen en voeten geeft. Bijvoorbeeld, zo zegt Dennis Klingenberg, voorzitter van de werkgroep, in de vorm van een jongerenraad.

De werkgroep spant zich onder aanvoering van voorzitter Dennis Klingenberg tot het uiterste in jongeren in Assen meer te bieden dan nu het geval is.

De werkgroep spant zich onder aanvoering van voorzitter Dennis Klingenberg tot het uiterste in jongeren in Assen meer te bieden dan nu het geval is. Foto: Lammert Aling

Lees meer over
Assen

Op 3 maart wordt in de huidige gemeenteraad een brief besproken met de bevindingen van de werkgroep. Klingenberg, nummer 3 op de verkiezingslijst van D66: ‘Wij hebben het presidium verzocht het thema ‘jongeren’ nog voor de komst van de nieuwe gemeenteraad te behandelen. Het doel van deze bijeenkomst is de behoeften, conclusies en aanbevelingen van de Werkgroep Jongeren aan te scherpen en aan te vullen. En deze bevindingen als advies mee te geven aan de nieuwe raad en het nieuwe college voor de volgende raadsperiode.’

Nieuws

menu