Samen met

Klachten van burgers worden door de gemeente in Assen serieus genomen en goed afgehandeld | Stelling van de week

Het gemeentehuis van Assen. Foto: Koen Suyk

De nieuwe Asser gemeenteraad stelde vorige week meteen een daad.
Lees meer over
Asser Courant

Uit een onderzoek van de Rekenkamercommissie van Assen bleek dat klachten weliswaar goed worden geregistreerd in het gemeentehuis, maar dat het nogal eens schort aan de communicatie tussen gemeente en burger als de klacht wordt afgehandeld. Met andere woorden: dan blijft het stil en denkt de burger dat er niets gebeurt.

De raad wil nu beter zicht hebben op klachten van burgers en de manier van afhandeling.

Wat vindt u? Heeft u het idee dat uw klacht richting gemeente serieus wordt genomen?

Dit artikel is het product van een samenwerking tussen de redacties van Dagblad van het Noorden en Asser Courant

Nieuws

menu