Samen met

Onrechtmatigheden komen aan het licht tijdens controles kamerverhuur binnenstad Assen

Het stadhuis van Assen. Foto: ANP/Koen Suyk

De gemeente Assen heeft tijdens twee kamerverhuurcontroles in de binnenstad misstanden ontdekt en maatregelen genomen. Dat schrijft het college van B en W aan de gemeenteraad.
Lees meer over
Asser Courant

De veiligheidsregisseur gaf vorig jaar aan controles op kamerverhuur in Assen uit te gaan voeren, omdat het vermoeden bestond dat er regelmatig lichtzinnig om werd gegaan met wet- en regelgeving, zowel door verhuurder als de huurder.

Brandveiligheid

Dat vermoeden was niet geheel ten onrechte, zo wezen de controles, waarmee in april werd gestart, uit. Het college: ‘Er is vastgesteld dat een aantal panden niet voldeed aan de wettelijke eisen ten aanzien van brandveiligheid. Zo bleek in een pand de vluchtroute niet veilig en ontbraken in een aantal kamers rookmelders.’

Tevens werd duidelijk tijdens het adresonderzoek dat op een aantal adressen meer personen stonden ingeschreven dan er daadwerkelijk verbleven. ‘Ook lijkt er op een adres sprake te zijn van een niet gemelde woningsplitsing. Dit wordt verder onderzocht’, aldus B en W.

Nacontrole

De pandeigenaren worden aangeschreven met het verzoek de geconstateerde gebreken en/of overtredingen aan te passen, zodat hun panden voldoen aan de wettelijke eisen. Op deze adressen volgt een nacontrole.

Met de controles wil de gemeente zicht houden op registraties en inschrijvingen van kamerverhuurders. ‘Daarnaast zijn de controles bedoeld om te beoordelen of panden constructief in orde zijn en voldoen aan de wettelijke eisen op het gebied van brandveiligheid. Het doel is overlast, criminaliteit en gevaar in de woon- en leefomgeving in de binnenstad te voorkomen.’

Uitkering

Indien er, besluiten B en W, sprake is van een uitkering op het adres dat bezocht wordt, toetsen toezichthouders van Werkplein Drentsche Aa de rechtmatigheid van de uitkering. ‘Ook wordt de rechtmatigheid van eventueel geboden hulp en ondersteuning vanuit de Wmo getoetst door een toezichthouder.’

Dit artikel is het product van een samenwerking tussen de redacties van Dagblad van het Noorden en Asser Courant

Nieuws

Meest gelezen

menu