Samen met

Stijgende kosten: zorgen in Assen over lage middeninkomens. ‘Voedselbank heeft aangegeven meer aanvragen te hebben gekregen’

Almaar stijgende kosten: elke euro telt. Foto: Pixabay

Het college van B en W maakt zich zorgen over de groep inwoners van de gemeente Assen, die net iets meer dan 120 procent van het minimum inkomen verdient. Het college gaat hiermee in op vragen van de Asser raadsfractie van de PvdA, die met het oog op de inflatie en almaar stijgende kosten aan de bel trok bij B en W.
Lees meer over
Asser Courant

De sociaaldemocraten vroegen onder meer of de gemeente grip heeft op een situatie in de gemeente, waarbij de inflatie (grote) gaten schiet in inkomens waardoor mensen in de financiële problemen komen. De PvdA kijkt daarbij niet alleen naar de minima, maar ook naar de (lagere) middeninkomens en zzp’ers, die maandelijks steeds vaker de eindjes niet meer aan elkaar kunnen knopen.

Begeleiding

Het college geeft aan dat in samenwerking met partners als Vaart Welzijn, WPDA, GKB, corporaties, nutsbedrijven en andere organisaties in Assen die inwoners met financiële problemen ondersteunen vooral de groep inwoners met een inkomen tot 120 procent van het sociaal minimum goed in beeld heeft. ‘Deze groep krijgt begeleiding en kan gebruik maken van onze vangnetten, zoals een uitkering, minimaregelingen, kwijtschelding van gemeentelijke belastingen en het Kindpakket. Ook kan deze groep gebruik maken van de energietoeslag via de WPDA.’

B en W erkennen echter dat er minder zicht is op de groep inwoners die meer dan 120 procent van het sociaal minimum verdient, maar het financieel eveneens lastig heeft. ‘Deze mensen zien we pas als ze zich bij ons of bij onze ketenpartners melden. Vroege signalering en oplettendheid van die ketenpartners spelen hierbij een belangrijke rol.’

Vooralsnog niet meer aanvragen

Ondanks alle (landelijke) onheilspellende berichten heeft dit volgens het college in Assen vooralsnog niet tot meer aanvragen bij de GKB of het gemeentelijk team – waarbij meldingen vanuit bijvoorbeeld nutsbedrijven en verhuurders binnenkomen - geleid. B en W: ‘De Voedselbank heeft onlangs al wel aangegeven de afgelopen periode meer aanvragen te hebben gekregen. Maar ook al zijn die signalen nog niet terug te zien zijn in het aantal ondersteuningsaanvragen: wij maken ons wel zorgen, met name dus over de lage middeninkomens.’

De PvdA hamert er dan ook op deze groep (en zzp’ers) zo snel mogelijk in kaart te brengen, voordat problemen zich te veel opstapelen. B en W willen dat wel, maar dat is lastig. ‘Daarom hebben we de aanpak van ‘vroege signalering’ het afgelopen jaar vormgegeven en blijven we deze aanpak door-ontwikkelen. We zijn voortdurend met onze partners in gesprek over de situatie en of voldoende capaciteit beschikbaar is. Bijvoorbeeld met de WPDA over het uitvoeren van de eenmalige energietoeslag en met Vaart Welzijn over huisbezoeken in het kader van die ‘vroege signalering’. Wanneer er meer inzet nodig is, dan is dat mogelijk.’

Andere gemeenten

Verder kijkt Assen in de keuken van andere gemeenten, hoe die dergelijke vraagstukken oppakken. ‘En we gaan extra inzetten op communicatie met onze partners en inwoners over de mogelijkheden voor individuele, bijzondere bijstand en verdere ondersteuning die er ook voor deze doelgroep is.’

Wat betreft de zzp’ers houdt de gemeente vooral de groep ondernemers in de gaten, die de afgelopen twee jaar een beroep hebben gedaan op coronasteun. Al met al, besluit het college, kan Assen op dit moment de stroom van ‘probleemgevallen’ aan. ‘De corona-herstelagenda biedt voorlopig voldoende middelen. Maar door de krappe arbeidsmarkt kan er op middellange termijn een personeelsprobleem bij onze samenwerkingspartners ontstaan. Samen monitoren wij deze ontwikkelingen nauwkeurig.’

Dit artikel is het product van een samenwerking tussen de redacties van Dagblad van het Noorden en Asser Courant

Nieuws

Meest gelezen

menu