Samen met

Veel minder subsidie gemeente Assen voor stichting Vlucht Voorwaarts

Het Maatjesproject is een van de integratieprojecten van Vlucht Voorwaarts.

De Stichting Vlucht Voorwaarts, die statushouders onder meer helpt met integreren en participeren in Assen, krijgt van de gemeente een subsidie van 25.000 euro. Dat is veel minder dan in voorgaande jaren, maar daar zijn redenen voor, zo legt het college van B en W uit in een brief aan de gemeenteraad.
Lees meer over
Asser Courant

Vlucht Voorwaarts ontving de afgelopen twee jaar een gemeentelijke subsidie van 140.000 euro. Het college erkent dat de stichting een bijdrage levert aan de beleidsdoelen in Assen, namelijk het zo spoedig mogelijk integreren en participeren van nieuwkomers in de Asser samenleving. ‘Wij achten het daarom van belang dat het werk van Vlucht Voorwaarts behouden blijft. Maar wij constateren ook dat de financiële bijdrage die wij de afgelopen jaren hebben geleverd aan Vlucht Voorwaarts niet in verhouding staat tot de opbrengsten van het project. En het is ook niet in lijn met wat we andere vrijwilligersorganisaties, die werkzaam zijn op dit beleidsterrein, bieden.

Niet gedekt uit Rijksmiddelen

Daarnaast, gaat het college verder, is Vlucht Voorwaarts geen ketenpartner voor de Wet inburgering 2021. ‘Derhalve kan de subsidie voor Vlucht Voorwaarts niet gedekt worden uit de Rijksmiddelen die we ontvangen voor de uitvoering van deze wet.’

Vlucht Voorwaarts is er volgens het college dit jaar slechts deels in geslaagd om de afgesproken doelgroep te bereiken, namelijk vrouwen zonder netwerk. ‘Onze inschatting is dat het lage taalniveau van deze groep een belemmering vormt en dat deze doelgroep meer baat heeft bij een activiteit die laagdrempeliger is.’

Cofinanciering

B en W geven aan dat Vlucht Voorwaarts afspraken heeft gemaakt met WPDA over cofinanciering. De stichting ontvangt een bijdrage van 1000 euro per deelnemer die aangedragen wordt door WPDA. Daarnaast heeft Vlucht Voorwaarts voor 2023 twee subsidies toegekend gekregen en een schenking ontvangen, een totaalbedrag van 17.000 euro, aldus het college. ‘En Vlucht Voorwaarts heeft aangegeven een subsidieverzoek in te dienen bij het Asiel, Migratie en Integratiefonds (AMIF). Het gaat hier om een bedrag van 400.000 euro voor drie jaar. Wij bieden de stichting ondersteuning bij dit subsidieverzoek.’

Omdat het college al sinds 2019 met Vlucht Voorwaarts in gesprek is over het afbouwen van de gemeentelijke subsidie én de nieuwe geldstromen richting de stichting, zijn B en W al met al van mening dat de teruggeschroefde bijdrage van 25.000 euro te rechtvaardigen is.

Dit artikel is het product van een samenwerking tussen de redacties van Dagblad van het Noorden en Asser Courant

Nieuws

menu