Beregeningsverbod van kracht voor deel Hunze en Aa's

De noodpompen zorgen ervoor dat boeren hun gewassen langer kunnen besproeien Foto: Waterschap Hunze en Aa's

Waterschap Hunze en Aa’s heeft per direct een beregeningsverbod ingesteld voor het gebied langs de Hondsrug tussen Exloo en Annen. In de Veenkoloniën en Westerwolde mogen agrariërs echter een paar uur langer beregenen.

Een deel van het werkgebied van het waterschap krijgt water uit het IJsselmeer, maar een groot deel van het stroomgebied van de Hunze hoort daar niet bij. Dit gebied wordt gevoed door kwelwater van de Hondsrug.

Het grondwaterpeil verdampt hier echter door de droogte, dat vermindert de kwel waardoor onvoldoende water beschikbaar is uit het oppervlaktewater. Ruwweg gaat het om het gebied langs de Hondsrug tussen Exloo en Annen, in de omgeving van het Voorste Diep, het Achterste Diep en kanaal Buinen Schoonoord.

In de omgeving van Veendam, Stadskanaal, Westerwolde en de Drentse Veenkoloniën gold een verbod voor beregening overdag van 07.00 tot 19.00 uur. Het waterschap vindt het verantwoord om in dit gebied meer ruimte voor beregening te bieden, dat komt doordat er dinsdag noodpompen werden geplaatst bij Musselkanaal en Veendam. Het verbod gaat hier per direct gelden van 10.00 tot 18.00 uur.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Borger-Odoorn
menu