Een fusie tussen Terra en Drenthe College heeft alleen maar voordelen voor leerlingen en docenten | Stelling van de week

Leerlingen op Terra. Foto: Guido Hansman

De (v)mbo-instelingen Terra en Drenthe College willen per 1 augustus 2024 fuseren. Dat hebben de schoolbesturen onlangs bekendgemaakt. Uit eigen onderzoek blijkt dat die fusie voor beide scholen goed uitpakt.
Lees meer over
Borger-Odoorn

Terra biedt zowel vmbo- als mbo-opleidingen en daarnaast volwassenenonderwijs in Groningen en Drenthe. De school heeft 6000 leerlingen. Het Drenthe College heeft er 8000 en biedt mbo-onderwijs in Assen, Emmen en Meppel.