Rapport Borger-Odoorn: 'Acht ton nodig voor extra menskracht'

Het gemeentehuis van Borger-Odoorn in Exloo. Foto: DvhN

De gemeente Borger-Odoorn zou er goed aan doen om te investeren in extra personeel.
Lees meer over
Borger-Odoorn

Door bezuinigingen kan de ingekrompen ambtelijke organisatie het reguliere werk maar net aan. Om dit op orde te brengen is het noodzakelijk om te investeren in extra mankracht. Dat komt in eerste instantie neer op 10 fulltime banen, waarvoor een bedrag van structureel acht ton nodig is.

Dat is de belangrijkste aanbeveling uit een extern rapport dat de gemeente Borger-Odoorn liet opstellen.

Het onderzoek komt voort uit de onvrede bij de gemeenteraad over het functioneren van de ambtelijke organisatie. De manier waarop het college de begroting voor 2019 aanbood kreeg in november kritiek vanuit de raad. Ook was er bezwaar tegen het moment en de manier waarop het oplossen van tekorten in de ambtelijke capaciteit aan de orde werd gesteld. Na die signalen stelde het college onder meer een externe adviseur aan om het samenspel tussen college en ambtelijke top te begeleiden.

Peter Post

Kort daarop vertrok gemeentesecretaris Peter Post na overleg net het college. Het was Post die aan de bel trok over de problemen binnen de gemeente. Medewerkers raakten overspoeld door werk en de communicatie met burgers liep slecht.

Het rapport werd geschreven door onafhankelijk adviseur Jo Bos en interim-gemeentesecretaris Boudewijn Marinussen. Zij roepen bestuur en raad ook op tot terughoudendheid bij het ontwikkelen van nieuwe initiatieven. Volgens hun analyse sluiten de ambities niet aan bij de huidige capaciteit.

Politieke keuzes

Verder wordt het aanstellen van een bestuursadviseur aanbevolen en moeten opdrachten scherper geformuleerd worden om meer sturing te krijgen. Beweging Burgemeester Jan Seton kan goed met het rapport uit de voeten. “Het beeld is helder. Wij zijn trots op onze ambtelijke organisatie voor het werk dat verzet is. We hebben al een eerste beweging in gang gezet, maar er is nog stevige investering nodig om verder te komen. Dit vraagt om politieke keuzes”.

Na het vertrek van gemeentesecretaris Peter Post werd in januari 2019 Boudewijn Marinussen tot interim-secretaris benoemd. Zijn opvolger Dorine Rensen startte op 1 september.

Nieuws

menu