Bewoners azc Zweeloo maken korte metten met zwerfvuil in hun dorp (en zamelen ook oud papier en doppen in)

Van links naar rechts: Artur, Abdulrazzaq, Klaas Mulder (Teamleider Openbare Ruimte Noord gemeente Coevorden) en doppenverzamelaar Henk Bruser. Foto: AZC Zweeloo

Het asielzoekerscentrum in Zweeloo gaat met behulp van een eigen milieustraat het huisvuil scheiden. Daarmee willen de azc-bewoners iets terug doen voor de inwoners van Zweeloo en omliggende dorpen.
Lees meer over
Coevorden
Emmen

Van etensresten wordt compost gemaakt, plastic wordt apart ingezameld en ingeleverd bij de plaatselijke Coop. Verder worden aluminium blikjes en ijzer bevattende materialen apart ingezameld.

Gemeente stelt bakfiets beschikbaar

Nieuws

menu