College Coevorden schuift met taken na komst nieuwe wethouder Steven Stegen

Steven Stegen. Foto: BBC2014

De komst van de nieuwe Coevorder wethouder Steven Stegen leidt tot een herverdeling van taken onder burgemeester en wethouders.

Dat gebeurt nu het college de tweede helft van de bestuursperiode ingaat.

Wie is achtereenvolgens locoburgemeester?

Wethouder Jeroen Huizing wordt eerste locoburgemeester, wethouder Joop Brink en wethouder Steven Stegen zijn respectievelijk tweede en derde locoburgemeester.

Welke taken krijgt Steven Stegen?

Wethouder Stegen neemt de portefeuilles financiën, economie, werkgelegenheid, recreatie en toerisme en wonen en leefbaarheid van zijn voorganger Jan Zwiers over. Daaronder vallen ook de onderwerpen vitale vakantieparken, de ontwikkeling van de binnenstad Coevorden en vastgoed.

Welke taken zijn verschoven?

Het college heeft ook gekeken naar de balans en zwaarte in de verschillende portefeuilles. Als gevolg van de toenemende werkzaamheden rond het thema energie en klimaat, draagt wethouder Jeroen Huizing de onderdelen handhaving en jeugdhulp over aan respectievelijk burgemeester Bert Bouwmeester en wethouder Joop Brink.

Zo is er een duidelijke scheidslijn tussen de verantwoordelijkheid voor de vergunningverlening (Huizing) en handhaving (Bouwmeester), terwijl jeugdhulp in de portefeuille van Brink past.

De overige onderdelen van onderwijs en jeugd blijven in de portefeuille van Huizing.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Coevorden
menu