Gemeente Coevorden wil haalbaarheidsonderzoek om scholen, sport- en andere verenigingen bij elkaar te brengen in nieuw te bouwen MFC Schoonoord

Hof van Coevorden. Foto: Archief DVHN

De gemeente Coevorden wil een haalbaarheidsonderzoek uit laten voeren naar de bouw van een mulitfunctioneel centrum (MFC) in Schoonoord. Wethouders Jeroen Huizing (Onderwijs) en Joop Brink (Sport en Sociaal Domein) zetten donderdag, samen met de direct betrokkenen in Schoonoord hun handtekening onder een intentieovereenkomst.
Lees meer over
Coevorden

De afgelopen maanden voerden vertegenwoordigers van de betrokken partijen gesprekken met medewerkers van een extern bureau dat de gemeente Coevorden inschakelde. De volgende stap is nu het ondertekenen van de intentieovereenkomst voor een haalbaarheidsonderzoek. Voor het MFC in Schoonoord zijn drie locaties aan de Sportparklaan in beeld.

In Schoonoord zijn nu twee scholen: CBS De Slagkrooie en OBS Burgemeester Van Royenschool. De schoolgebouwen van beide scholen zijn verouderd. In het Integraal Huisvestingsplan van de gemeente Coevorden is rekening gehouden met vervangende nieuwbouw voor beide scholen in Schoonoord om te komen tot een combinatie van voorzieningen.

Totaaloplossing

De gemeente kiest voor een totaaloplossing en niet voor investeringen in afzonderlijke locaties. Daarom werden ook de sporthal en het dorpshuis meegenomen in het onderzoekstraject. Voor het haalbaarheidsonderzoek worden een aantal externe onderzoeksbureaus uitgenodigd. Vervolgens wordt de meest geschikte partij geselecteerd voor de uitvoering.

Het haalbaarheidsonderzoek, dat in september klaar moet zijn, moet uitwijzen of een MFC ruimtelijk is in te passen, of het financieel mogelijk is en of het beheer en de exploitatie te regelen zijn. Ook wordt gekeken naar samenwerking tussen de verschillende partijen. Het MFC is ter vervanging van de onderwijsgebouwen en het dorpshuis. De sporthal blijft bestaan en wordt gerenoveerd.

Nieuws

menu