Veertien huizen in Sleen zouden tegen de vlakte (maar toen werden er vleermuizen gevonden)

Al maandenlang staan in Sleen veertien sloopwoningen leeg. Ze gáán tegen de vlakte, maar het is een zaak van lange adem. De oorzaak? Vleermuizen.

Leon Vries van Woonservice in de Aumuhlerstraat in Sleen. Links de sloopwoningen en rechts de nieuwbouwwoningen.

Leon Vries van Woonservice in de Aumuhlerstraat in Sleen. Links de sloopwoningen en rechts de nieuwbouwwoningen. Foto: DVHN

Het is een troosteloos gezicht. Op de hoek van de Aumuhlerstraat en de Broekveldstraat in Sleen staan twee blokken rijtjeswoningen leeg. Het gras ervoor heeft de afgelopen tijd ongestoord zijn gang kunnen gaan. De woningen staan op de nominatie te worden gesloopt, maar dat gaat nog niet zo één twee drie. De huizen waren namelijk niet alleen bewoond door mensen, maar ook door huismussen en dwergvleermuizen.

En die moeten er, zo schrijft de wet voor, eerst uit voordat de slopers hun gang mogen gaan.

Woningcorporatie Woonservice, eigenaar van de huizen, is niet de enige die hier tegenaan loopt. Op tal van plekken houden beschermde dieren sloop- en bouwwerkzaamheden op. Eerder was dat het geval bij bijvoorbeeld de Borgerhof in Borger, de Vlieghuispanden in Gieten en het Dingspilhuus in Diever. ,,In Drenthe komt het veel voor’’, zegt Leon Vries, manager bij Woonservice.

‘Een vermoeden dat er vleermuizen of mussen zitten, is er in Drenthe eigenlijk altijd’

Een punthoofd krijgt hij er nog net niet van, maar de gevleugelde diertjes zorgen wel voor heel wat planningsperikelen.

,,Wij kunnen niet zomaar zeggen: volgend jaar gaan we dat ene huizenblok slopen of renoveren. Nee, zoiets vergt jaren voorbereiding. Bij sloop, renovatie én groot onderhoud moet er een heel proces worden doorlopen. Eerst moet er een zogeheten quickscan komen om te kijken of er een vermoeden is van de aanwezigheid van beschermde dieren, bijvoorbeeld in de spouwmuur of onder de dakpannen. En dat is in Drenthe bijna altijd zo. Daarna moet er verder onderzoek worden gedaan. En dan je zo weer een jaar verder, want die onderzoeken moeten zowel in het voorjaar als in het najaar worden gedaan.’’

Onderzoekers lopen dan ‘s avonds met batdetectors langs de huizen. Worden er vleermuizen of mussen ontdekt, dan volgt er een stappenplan. Vries: ,,Wij moeten dan bij de provincie een ontheffing aanvragen van de Wet Natuurbescherming en de dieren alternatieve woonruimte bieden.’’

Nestkasten aan de nieuwbouwwoningen als alternatieve woonruimte voor de vleermuizen

In Sleen is dat gebeurd door twaalf vleermuiskasten op te hangen bij de nieuwbouwwoningen aan de overkant en twaalf nestkastjes voor huismussen in de omgeving. En dan nog kan er niet direct worden gesloopt. ,,Voor vleermuizen geldt een gewenningsperiode van een half jaar’’, stelt Vries.

Inmiddels is het in Sleen zover dat de fladderaars sinds een half jaar weg zijn en ook niet meer terug kunnen komen. Alle gaten zijn gedicht. Eind dit jaar gaan de woningen tegen de vlakte en in de loop van volgend jaar staan er dan elf nieuwe: zeven huur- en vier koopwoningen. Dan kunnen de bewoners die dat willen, terug verhuizen naar hun straat.

Corporatie kijkt samen met provincie of procedure korter kan

Gefrustreerd dat het zo lang duurt, is Vries niet. Toch zou hij het wel graag anders zien. ,,Dit duurt al met al wel heel lang. We zijn hier nu sinds eind 2018 mee bezig. Mensen zien dat het leeg staat en vragen zich af waarom we niet slopen. Ik ben het helemaal met de wet eens, hoor. Wij vinden het milieu ook belangrijk. Maar we zijn wel in gesprek met de provincie om te kijken of het allemaal niet wat soepeler en sneller kan. Het geval Sleen staat niet op zichzelf. Alleen al wij laten op dit moment onderzoek doen bij driehonderd woningen.’’

Volgens Vries kan het een oplossing zijn om al eerder nestkasten te plaatsen. Op voorhand, zeg maar, zodat de ontheffing sneller kan worden verleend. ,,Dan zou je een situatie kunnen krijgen waarbij er zo veel nestmogelijkheden zijn dat het niet uitmaakt als er bij sloop wat wegvalt. Maar dan moet het natuurlijk niet zo zijn dat de provincie alsnog extra nestkasten wil zien, als uit een onderzoek blijkt dat ergens vleermuizen zitten. Dan schieten we er niets mee op.’’

Je kunt deze onderwerpen volgen
Coevorden
menu