Werkzaamheden laatste deel van de Lutterhoofdwijk gaan van start. Beschoeiing aan de ‘stille kant’ wordt vervangen

Lutterhoofdwijk tussen De Krim en Coevorden. Foto: Google Streetview

De werkzaamheden van het laatste deel van de Lutterhoofdwijk gaan deze week van start. Dit loopt van de sluis in Coevorden tot de kruising van de Lutterhoofdwijk met de Krimweg.
Lees meer over
Coevorden

De beschoeiing langs de oever aan de ‘stille kant’ wordt worden vervangen, net zoals bij de eerdere delen die zijn aangepakt langs de Hoofdweg en langs de Coevorderweg tot aan Slagharen. Voor de zomer zullen de werkzaamheden zijn afgerond.

Oevers en begroeiing

‘Er is ruimte gemaakt voor water door natuurvriendelijke oevers aan te leggen. Om dit sneller te laten gebeuren worden in de plas-draszone stekken gepoot. Zo kunnen ze zich geleidelijk verspreiden over de rest van de plasdrasberm. Bewoners en passanten kunnen uitkijken naar de Gele Lis, Watermunt en de Grote Kattenstaart. Ook de taluds worden ingezaaid. De onderste helft van het talud met een mengsel met daarin onder andere Grote Wederik en Moerasspirea’, vertelt Marga Oosterveld van Waterschap Vechtstromen.

Nieuws

Meest gelezen

menu