Als corona onder de duim is, neemt Wolderwijs zeker nieuwe werkwijzen mee: 'Onderwijs wordt nooit meer zoals het was'

Een leeg klaslokaal met de stoelen omgekeerd op de tafels geplaatst. Het is een bekend beeld wanneer er geen les wordt gegeven op school, maar nu is het anders. Het digibord staat gewoon aan en achter in de hoek zit leerkracht Frederieke Bulthuis achter haar laptop, waar vele kinderstemmen door klinken. Lesgeven in coronatijd.

Juf Frederieke geeft digitaal les vanuit het lokaal aan de kinderen die allemaal thuis zitten vanwege een besmetting in de groep.

Juf Frederieke geeft digitaal les vanuit het lokaal aan de kinderen die allemaal thuis zitten vanwege een besmetting in de groep. Foto: Artizzl Media / Peter Nefkens

Van een afstandje kijkt Jeannet Roos, directeur van IKC Het Groene Hart in Zuidwolde, tevreden toe hoe Frederieke communiceert met haar groep 8b. „Er was een coronageval in de klas, dus krijgen de leerlingen deze week thuis les. Dat gaat allemaal prima.”

Het Groene Hart maakt onderdeel uit van Stichting Wolderwijs, waar sinds maart een speciale coronakerngroep werd ingesteld. „We vergaderen iedere dinsdag met een vertegenwoordiging van directeuren en halen constant informatie op. Moeten er algemene afspraken worden gemaakt? Wat doen we met activiteiten van Scala, met Sinterklaas en Kerstmis”, legt directeur-bestuurder Berien Bakker uit. „Het mooie van die kerngroep is dat we altijd kijken naar wat wél kan. Zo wordt toch van alles georganiseerd”, vult Jeannet aan.

Digitaal aanbod

Er komt van alles langs bij de kerngroep, waarbij rekening moet worden gehouden met de verschillen per school. „Zo hebben we Scala gevraagd om een digitaal aanbod te maken, het is belangrijk dat kinderen een breed aanbod houden”, vindt Berien. Corona heeft het onderwijs volgens de dames veel gebracht. Volgens Jeannet is ze op haar school twee jaar geleden met de 45 medewerkers begonnen met de vraag hoe je echt één team wordt. „We hebben aan professionalisering van de cultuur gewerkt en een visie voor onze school getekend. Als wij keuzes moeten maken, gaan we altijd terug naar die visie. Bovendien staat samenwerking op alle niveaus centraal”, legt Jeannet enthousiast uit.

Ze plukken er in Zuidwolde nu de zoete vruchten van. „Dan komt corona en moet je proberen het team bij elkaar te houden. Daar gingen de meeste uren van het werk inzitten. Normaal gingen we na de schooldag om twee uur theedrinken, dat deden we in de eerste lockdown dus online via Teams. Daar voegden we ’s avonds zelfs een koffiebijeenkomst aan toe”, glimlacht Jeannet. „We wilden goed in de gaten houden hoe het met iedereen thuis gaat. We hoefden ons in ieder geval geen zorgen over de kwaliteit van het onderwijs te maken.” Charel van der Felz, planner op het hoofdkantoor én intern begeleider op De Horst in de Wijk, had de ervaring dat ze zelf weer enthousiast werd van de contacten met collega’s en leerlingen. „Ik heb zelfs een keer met een peuter gebeld en die liet me het hele huis zien. Ik heb wel even gevraagd of papa of mama dat wel wisten. Normaal gesproken komen we niet bij de mensen thuis.”

Thuisonderwijs

Het verbinding blijven houden met de mensen die thuis zitten, wordt binnen Wolderwijs zeer gepromoot. Nadat de scholen weer open waren, deed zich de situatie voor dat bepaalde groepen wel thuis les kregen en andere niet. „Het thuisonderwijs gebeurt in Teams en dat ging echt in een sneltreinvaart. We hebben nu een besmette leerling en leerkracht en dus zitten de leerlingen van groep 8b thuis. Duo-leerkracht Frederieke geeft de lessen vanuit het lokaal. De kinderen doen de hele dag mee met een Chromebook van school, met behulp van het digibord en Frederieke geeft ook gewoon beurten. Er zijn zelfstandig werken-momenten en er word zelfs gymles gegeven”, vertelt Jeanet.

Volgens Berien Bakker is de kracht dat de leerkracht een goede band heeft met de leerlingen. „Dan doen ze ook thuis wel wat de leraar zegt. Kinderen werken tevens samen in een ander scherm.” „We hadden het ook over een boekbespreking, kon dat nog wel? Natuurlijk, maar dan in de vorm van een vlog. We geven de leerlingen nu de ruimte hoe ze het boek willen bespreken. Onderwijs wordt nooit meer zoals het was”, benadrukt Jeannet. „En op een gegeven moment waren er leerlingen zonder boek of waarvan het schrift vol was; hebben we buiten de school een kast neergezet waar de leerlingen uit konden halen wat ze nodig hadden. Het werkte!”

Informatieavond

Er is beeldbellen met ouders, de informatieavond aan het begin van het schooljaar gebeurde online en in alle groepen werd voor deze avond een vlog gemaakt met de kinderen. „En de planning voor de kinderopvang is soms ook zweten geblazen”, zegt Charel. „Moeten we pedagogische medewerkers steeds weer vragen extra te werken, we vragen wel veel van ze.”

Als de situatie weer genormaliseerd is en corona onder de duim, neemt Wolderwijs zeker nieuwe werkwijzen mee. „We gaan binnenkort met alle directeuren om de tafel en te zien wat we allemaal gerealiseerd hebben en wat we willen behouden”, aldus Berien. „We hadden maandag een studiedag; er zaten vier leerkrachten op school en de rest zat thuis. We zijn zelfs in groepjes uiteen gegaan, dat werkte fantastisch” , jubelt Jeannet. „Hadden we van tevoren nooit kunnen denken dat we een studiedag online zouden doen”, merkt Charel lachend op.

Je kunt deze onderwerpen volgen
De Wolden
menu