Bezwaarschriftencommissie De Wolden geeft Milieudefensie gelijk: nieuwbouw mag niet op groen gas

Foto: Shutterstock

De gemeente De Wolden mag nieuwbouw niet op groen gas laten aansluiten, zo oordeelt de bezwaarschriftencommissie De Wolden na een klacht van Milieudefensie.

De Wolden zet samen met netbeheerder Rendo in op groen gas - bewerkt biogas, dat wordt gemaakt uit onder meer slib en afval van stortplaatsen, maar ook uit tuinafval, resten groente en fruit, en dierlijke restproducten zoals koeienmest - dat via het bestaande net van gasleidingen naar de afnemers wordt getransporteerd. Daarom stelt de gemeente inwoners vrij van de verplichting gasloos te bouwen.

In strijd met de Gaswet

Dat is echter in strijd met de Gaswet, stelt de bezwaarschriftencommissie De Wolden in navolging van Milieudefensie. ‘Het op voorhand aanwijzen van (delen) van gemeenten is niet in lijn met de wet’, oordeelt de commissie. ‘Met andere woorden: het is niet mogelijk om te besluiten tot een generieke gebiedsaanwijzing voor het hele grondgebied van de gemeente zoals waartoe uw college heeft besloten.’

Nieuwbouw moet gasloos zijn

’Veel projectontwikkelaars en ook gemeenten blijven liever op de oude manier bouwen’, schrijft Jorien de Lege van Milieudefensie in een persbericht, ‘maar in de wet is afgesproken dat nieuwbouw gasloos moet zijn, juist om de afhankelijkheid van gas te verminderen.’

Dat het in het geval van De Wolden om groen gas zou gaan, dat als duurzaam wordt aangemerkt, doet hier niets aan af, stelt zij. ‘Er is veel te weinig groen gas beschikbaar, dat moet je dus inzetten waar geen alternatieven zijn. Gasloos bouwen is geen enkel probleem, er zijn meer dan voldoende mogelijkheden om er duurzaam en betaalbaar warmpjes bij te zitten.’

Groen gas alleen een tijdelijke oplossing

Milieudefensie is niet principieel tegen het vervangen van aardgas door groen gas in bestaande woningen, maar vindt dat dit alleen een tijdelijke oplossing mag zijn. De Lege: ‘Een gasnetwerk ligt er voor minimaal 40 jaar. Je wilt het bewoners niet aandoen dat ze al die tijd afhankelijk blijven van steeds duurder wordend gas, terwijl de buren in hun goed geïsoleerde gasloze nieuwbouwhuis nauwelijks nog geld kwijt zijn aan energie.’

Je kunt deze onderwerpen volgen
De Wolden
menu