Bridgecub Bastognetroef in het nieuw dankzij gift Ruinen 1865

Johan van den Berg (links) overhandigt een cheque van 2.800 euro aan Arend Bijker, voorzitter van bridgeclub Bastognetroef. Aangeleverde foto

Dankzij een gift van de Stichting Ruinen 1865 heeft bridgeclub Bastognetroef uit Ansen alle apparatuur kunnen vervangen. Op een speelavond overhandigde Johan van den Berg, secretaris/penningmeester van Ruinen 1865, symbolisch een cheque ter waarde van 2.800 euro aan Arend Bijker, voorzitter van de bridgeclub. „Meer dan een steun in de rug, een superbedrag”, noemde Bijker die gift.
Lees meer over
De Wolden

De vereniging heeft het geld besteed aan de aankoop van het elektronisch systeem Bridge-It5 en daarbij passende hulpmiddelen. Bridge-It5 is een speciaal computerprogramma, waarmee de bridgers snelle en actuele informatie over de wedstrijden krijgen. De oude apparatuur deed al twaalf jaar dienst en was hoognodig aan vervanging toe.

Waardering voor de geste

Johan van den Berg was blij dat hij namens de stichting de aanvraag van de bridgeclub kon honoreren. „Want daarvoor is deze stichting ruim dertig jaar geleden opgericht, om goeie dingen te doen voor Ruinen”, liet van den berg weten. Met een ‘veel plezier ermee’, besloot hij zijn korte toespraak. Gevolgd door een groot applaus van de bridgers, waarmee ze hun waardering voor deze geste uitten. Ze konden vervolgens meteen enthousiast aan de slag.

Ruinen 1865

De Stichting Ruinen 1865, opgericht in 1991, is ontstaan uit de Ruinense Bondsspaarbank, die fuseerde met de SNS Bank. Ruinen 1865 heeft ten doel het bevorderen van culturele, sociale, educatieve, charitatieve en ideële activiteiten in de voormalige gemeenten Ruinen, Ruinerwold en Pesse. Ruinen 1865 is een ANBI-instelling - Algemeen Nut Beogende Instelling - die gelden ter beschikking stelt aan organisaties, die materialen niet uit eigen middelen kunnen bekostigen.

Nieuws

menu