Gemeente De Wolden verlaagt jaarlijks 'mantelzorgcompliment' van 300 naar 200 euro. 'Besparing: 40.000 euro'

Foto: Pixabay.

Het college van gemeente De Wolden verlaagt het jaarlijkse mantelzorgcompliment dat mantelzorgers krijgen ter waardering van hun werk per 1 januari met 100 euro: van 300 naar 200.
Lees meer over
De Wolden

Het college wil met deze bezuiniging ‘uitvoering geven aan het door de gemeenteraad genomen besluit om binnen het sociaal domein op termijn weer een goede balans te hebben tussen uitgaven en inkomsten’.

De Wolden is een van de weinige gemeenten die het mantelzorgcompliment in de vorm van een geldbedrag verstrekt, stelt het college. Met – maximaal – 300 euro per jaar is de gemeente ook nog ‘een van de koplopers’.

‘Nog steeds een substantieel bedrag’

‘Overigens doen veel mantelzorgers geen beroep op het compliment, omdat ze het mantelzorgen als vanzelfsprekend ervaren’, schrijft het college. En: ‘Een verlaging tot 200 euro betekent nog steeds een substantieel bedrag om de waardering richting mantelzorger(s) te ondersteunen’.

De Wolden bespaart met het verkleinen van het compliment 40.000 euro.

Nieuws

menu