Hoofdstraat in Zuidwolde wordt voorzien van veilige voetpaden en parkeerhavens

De inwoners hebben al ervaren dat wordt gewerkt aan de aanleg van een veilig voetpad in de Hoofdstraat Noord in Zuidwolde. Inmiddels zijn ook al voorbereidingen getroffen voor de aanleg van een dergelijk voetpad in het zuidelijk gedeelte.

De Hoofdstraat Noord in Zuidwolde heeft voor een deel al een nieuw voetpad.

De Hoofdstraat Noord in Zuidwolde heeft voor een deel al een nieuw voetpad. Foto: Artizzl Media / Peter Nefkens

Het moet de wegen veiliger maken voor voetgangers, bovendien waren de paden behoorlijk hobbelig geworden door de groei van boomwortels. Niet voor niets moeten circa 50 bomen wijken voor de vernieuwingen, iets wat in goed overleg is gebeurd met omwonenden en de Natuurvereniging Zuidwolde. Er worden jonge bomen herplant. Door aan één zijde van de straat bomen te verwijderen, ontstaat een obstakelvrij voetpad.

Drie delen

De Hoofdstraat van Zuidwolde is op te delen in drie gedeeltes: het centrale deel waar de meeste winkels én het gemeentehuis zich bevinden, het zuidelijke deel vanaf de Oosterweg en het noordelijke deel vanaf de kruising bij het busstation. Het middengedeelte werd jaren gelden al helemaal heringericht, voor Noord en Zuid was de tijd dit jaar rijp.

In de eerste fase is Noord aan de beurt, daar wordt tot ongeveer eind mei gewerkt aan de aanleg van voetpaden en parkeerstroken. In Zuid gaat het werk naar verwachting door tot 12 juni, waarbij ook de boomgaten die ontstaan worden aangepakt. In juni begint het werk aan de kruising Oosterweg-De Vennen en halverwege deze eerste zomermaand is ook de kruising in Noord bij de Julianalaan aan de beurt.

Led-verlichting

In totaal is een bedrag van 600.000 euro beschikbaar voor het gehele project, maar de gemeenteraad moet donderdag in de digitale vergadering nog wel een besluit nemen over het beschikbaar stellen van extra geld. Het gemeentebestuur vraagt 60.000 euro extra voor de vervanging van de traditionele openbare verlichting, dat wordt dan straks duurzame ledverlichting. Tevens is 40.000 euro nodig voor aanvullende maatregelen om de verkeersveiligheid te verbeteren.

Uitgangspunt

Door ruime afstemming van de omwonenden, kwamen nog meer wensen naar voren. De kap van 50 gemeentebomen was daar eentje van, er waren zelfs bewoners die het liefst zagen dat álle bomen in Noord en Zuid verwijderd zouden worden. Uitgangspunt van deze bewoners was dat dan aan één zijde helemaal opnieuw kon worden begonnen met jonge aanplant. De achterblijvende bomen zijn redelijk gezond en het beeld van de Hoofdstraat zou bij verwijdering tijdelijk nog meer worden aangetast, reageerde het college. Voor de achterblijvende bomen worden de groeiomstandigheden wel verbeterd.

Je kunt deze onderwerpen volgen
De Wolden
menu