Linde krijgt steun vanuit omliggende dorpen om toch vrijliggende fietsverbinding over N48 aan te leggen

Actie in Linde Foto: Persfoto

Er komt hoe langer hoe meer weerstand tegen het voorstel van het college van B en W van De Wolden, om geen vrijliggende fietsverbinding over de N48 tussen Zuidwolde en Linde aan te leggen. Omdat het ecoduct Stiggeltie afviel als mogelijke fietsverbinding, valt het college terug op fietssuggestiestroken op het viaduct.
Lees meer over
De Wolden
Hoogeveen

Na Plaatselijk Belang Linde, hebben ook Dorpsbelangen Zuidwolde, Kindcentrum cbs De Heidevlinder uit Zuidwolde en het Zeven Linden College in Dedemsvaart aan de bel getrokken. De kritiek komt allemaal op het bordje van de gemeenteraad, dat zich op 24 september uit moet spreken over het raadsvoorstel. In Linde wordt ook gewerkt aan een petitie.

De directie van De Linden verzoekt het college met klem het voorstel te heroverwegen. „Sinds enkele jaren kiezen steeds meer leerlingen vanuit De Wolden voor het Zeven Linden College in Dedemsvaart. Het is een bewuste keuze, omdat het onderwijs dat wij bieden hen het beste past. Dit vraagt van hen tevens om het vertrouwen dat de weg naar school dusdanig is dat de verkeersveiligheid is gegarandeerd”, schrijft de directie.

Onvoldoende

„Door af te zien van een vrij liggend fietspad, worden de leerlingen ons inziens in een onnodige gevaarlijke situatie gebracht waar de aanleg van rode fietssuggestiestroken onvoldoende de verkeersveiligheid kan garanderen.”

De directie wijst erop dat de jeugd op school lessen verkeersveiligheid krijgt. „Ze leren hoe zij zich dienen te gedragen in het verkeer, maar dat kan niet zonder een gemeente die in deze ook haar verantwoordelijkheid neemt, zodat onze leerlingen veilig van huis naar school kunnen en aan het eind van de schooldag ook weer veilig terug. Onze leerlingen, veelal in de puberleeftijd, hebben recht op grenzen en kaders die zij nodig hebben om zich te ontwikkelen tot jongvolwassenen. Tijdens hun schoolontwikkeling verkennen zij die grenzen en overschrijden die soms, allemaal ten dienste van hun persoonlijke groei. Op het gebied van de verkeersveiligheid is het overschrijden van een grens echter levensgevaarlijk. Laten we hen die veilige grens bieden in de vorm van een vrij liggend fietspad”, besluit de directie.

Problematiek

Dorpsbelangen Zuidwolde stelt vast dat het viaduct niet in haar werkgebied ligt, maar dat de problematiek wel heel dicht bij komt wanneer men zich realiseert dat het overgrote deel van de scholieren allemaal woonachtig is in Zuidwolde. Elk jaar was de overgang onderwerp van gesprek tijdens het jaarlijkse overleg met het college van burgemeester en wethouders.

„Altijd is daarbij het uitgangspunt geweest: een veilige overgang. Liefst over het ecoduct, maar anders over een fietsbrug. Veiligheid staat bovenaan!. De keuze die nu wordt gemaakt komt daar naar onze mening zelfs niet bij in de buurt”, aldus het bestuur. „Denk heel goed na nu u een beslissing moet nemen! In het verleden is voor deze situatie al enkele malen een, achteraf, foutief besluit genomen, dat mag niet nog een keer gebeuren”, roept het bestuur de gemeenteraad op.

Heidevlinder

En dan is er nog de directie van Kindcentrum cbs De Heidevlinder uit Zuidwolde. Die heeft met enige verbazing kennisgenomen van het feit dat de fietsovergang richting Linde over de N48 ter discussie staat. „De stroom van leerlingen richting Dedemsvaart zien we jaarlijkse stijgen. Dit is mede tot stand gekomen door het veilige vrij liggende fietspad langs de weg Linde – Dedemsvaart. Naast deze jaarlijks toenemend stroom van leerlingen zijn er natuurlijk veel meer fietsers, én automobilisten en andere bestuurders, die graag gebruik willen maken van een veilig viaduct. We willen u dan ook dringend verzoeken om wel voor de optie van een vrij liggend fietspad te gaan, niet alleen langs de weg, maar ook juist bij het viaduct over de N48. Dit alles in het belang van de veiligheid van onze oud-, huidige- en toekomstige leerlingen.”

Je kunt deze onderwerpen volgen
De Wolden
menu