Melkveehouders in Drenthe experimenteren met chemievrije maïsteelt

Het vullen van de zaaibakken, met rechts Pieter Struyk. Foto: Marleen Lamain

Onder regie van het Louis Bolk Instituut in Bunnik en Wageningen Livestock Research worden in de komende drie jaar in Drenthe proeven gedaan met verschillende vormen van innovatieve maisteelt. Het doel is dat de melkveehouderij chemievrij, minder gevoelig voor uitspoeling, en biodiverser wordt.
Lees meer over
De Wolden

Een van de deelnemers is melkveebedrijf Dunning in Ruinerwold. Op het perceel tegenover het bedrijf werd half mei een proefveld aangelegd, als onderdeel van het publiek-private samenwerkingsproject (PPS) ‘Innovatieve maisteelt – op weg naar chemievrij, minder uitspoeling, biodiverser’.

Mais zaaien zonder eerst te ploegen

‘De innovatieve maïsteelt waar we nu aan werken betekent eigenlijk een complete systeemverandering’, vertelt Pieter Struyk van het Louis Bolk Instituut. ‘Waar het in deze PPS om draait is de combinatie van niet-kerende grondbewerking met chemievrije teelt. Hoe zorg je dat mais zonder ploegen na gras of een groenbemester zonder spuiten toch een goede opbrengst haalt? Het gaat niet alleen om aanpassingen in de grondbewerking, het bouwplan en de onkruidbestrijding, maar bijvoorbeeld ook om de vochtvoorziening.

Maïs telen in een weiland

Het proefveld dat werd aangelegd gaat over mais telen na grasland. ‘Hét probleem bij de teelt van maïs in blijvend grasland is dat het gras zich na het zaaien van de maïs weer snel herstelt en daarbij de jonge maïsplantjes verdringt’, legt Pieter uit. „Een nieuwe machine die we gaan uitproberen is de strokenmulcher, waarvan het prototype ontwikkeld is met geld uit het programma Toekomstgerichte Landbouw Drenthe. Die heeft als voordeel dat hij strookjes gras tussen de maïs laat staan. We hopen dat die strookjes helpen om voedingsstoffen en insecten voor het perceel te behouden, maar weinig concurrentie geven voor de mais.”

Onder regie van het Louis Bolk Instituut en Wageningen Livestock Research worden de proeven uitgevoerd in Drenthe en in Gelderland, waarna in 2024 de balans opgemaakt zal worden.

Andere proefvelden worden nog aangelegd op de proefboerderijen Kooijenburg in Marwijksoord (o.a. ultravroege maïs in combinatie met erwten) en De Marke in Hengelo (inzet van druppelirrigatie op droogtegevoelige percelen om via de vochtvoorziening de maïs meer, en het onkruid minder kans te geven). Het onderzoek naar permanente ondergewassen zal worden uitgevoerd in De Glind bij Barneveld.

Partners in het project zijn de Maatschap Pol uit Uffelte, Agra Service Lindenhols uit Zuidwolde, KWS Benelux, Nordic Maize Breeding uit Doniaga, Waterbedrijf Vitens en Weister Klap Advies uit Wehe den Hoorn.

Nieuws

Meest gelezen

menu