Melkveehouders in Drenthe experimenteren met chemievrije maïsteelt

Het vullen van de zaaibakken, met rechts Pieter Struyk. Foto: Marleen Lamain

Onder regie van het Louis Bolk Instituut in Bunnik en Wageningen Livestock Research worden in de komende drie jaar in Drenthe proeven gedaan met verschillende vormen van innovatieve maisteelt. Het doel is dat de melkveehouderij chemievrij, minder gevoelig voor uitspoeling, en biodiverser wordt.
Lees meer over
De Wolden

Een van de deelnemers is melkveebedrijf Dunning in Ruinerwold. Op het perceel tegenover het bedrijf werd half mei een proefveld aangelegd, als onderdeel van het publiek-private samenwerkingsproject (PPS) ‘Innovatieve maisteelt – op weg naar chemievrij, minder uitspoeling, biodiverser’.

Mais zaaien zonder eerst te ploegen