Stichting Historie Ruinen wakker het nieuwe jaar in: ‘Corona heeft ons in slaap gesust’

Voorzitter Bertha Huizenga (links) en secretaris Truida Slagter bespreken de gang van zaken bij de stichting Historie Ruinen in het eigen Pasmanshuus. Foto: Artizzl Media / Peter Nefkens

De stichting Historie Ruinen bestond in 2022 veertig jaar en koestert het Pasmanshuus, de 460 donateurs en de 45 vrijwilligers. „Maar we zitten te springen om jong bloed”, zegt voorzitter Bertha Huizenga. „We hebben momenteel nogal wat tachtigers, van wie een aantal wil stoppen met bestuurs- of redactiewerk.”
Lees meer over
De Wolden

Alle reden om het nieuwe jaar wakker te beginnen. „Er moet weer een frisse wind door onze vereniging, ook voor onszelf”, constateert de voorzitter. „We gaan er in januari flink tegenaan.” En dat is nodig ook, zo weet ook secretaris Truida Slagter. „Corona heeft flinke gevolgen gehad voor de stichting, zelfs nu zijn er nog ouderen die bijeenkomsten mijden. ‘Laat maar’, zeggen ze dan.”

Grootste activiteit