Stichting Vrijwilligersvervoer laat noodkreet horen: toekomst in het gedrang als zich geen nieuwe bestuursleden melden

Thom de Bont van Stichting Vrijwilligersvervoer laat een noodkreet horen. Foto: Andre Weima Fotografie

Het zijn roerige tijden voor Stichting Vrijwilligersvervoer. Een bezuiniging van de gemeente op dit vervoer werd onlangs door de raad teruggedraaid, maar direct kwam FNV met een ferm verwijt over broodroof, dat voorzitter Thom de Bont overigens even ferm pareert. Door de coronacrisis wordt nog slechts op kleine schaal gereden, hoewel de hoop is vanaf 1 juni er weer vol tegenaan te kunnen. De grootste zorgen liggen echter op een heel ander vlak. Het aantal bestuursleden is zo minimaal dat de toekomst van de stichting in het gedrang komt.

Niet voor niets uit De Bont een noodkreet. Het huidige bestuur van Stichting Vrijwilligersvervoer, waaronder Hoogeveenvervoert en DeWoldenvervoert vallen, bestaat nog maar uit drie personen. Met als gevolg dat De Bont niet alleen voorzitter is, maar ook de taken van secretaris en penningmeester vervult. ,,Een onhoudbare situatie, zeker omdat de bestuursleden allemaal 70+ zijn. Mocht mij iets overkomen dan heeft de stichting een groot probleem”, beseft De Bont. ,,Wij zoeken daarom dringend uitbreiding met bij voorkeur jonge(re) mensen.” Ook nieuwe chauffeurs, een enkele telefonist en planners zijn welkom.

‘Normaal 150 ritten per week, nu 40’

De coronacrisis heeft vrijwel iedereen geraakt. Ook het vrijwilligersvervoer. Vorig voorjaar lag het vervoer zo goed als stil. In juni kon het vrijwilligerswerk met allerlei beperkende maatregelen weer worden opgepakt. Toch wordt nog maar een fractie van het gebruikelijke aantal ritten gereden. De Bont: ,,We hebben nu zo’n 40 ritten per week, terwijl dat er normaal gesproken 150 zijn (6000 op jaarbasis). Van onze bijna 50 chauffeurs rijden er nu een stuk of 10.” Nu steeds meer mensen, zowel de doelgroep als de chauffeurs, gevaccineerd zijn spreekt de voorzitter de verwachting uit vanaf juni weer als vanouds te kunnen ‘opereren’.

De Bont wil verder graag iets rechtzetten waar het gaat om steeds terugkerende beschuldigingen van met name de SP en de vakbonden over werkverdringing en valse concurrentie. Daar is volgens hem namelijk helemaal geen sprake van. ,,Wij zijn juist van mening dat ons vrijwilligersvervoer past in het door de gemeente bedachte Nieuw Hoogeveens Vervoer. Daarin is te zien dat wij naast het WMO-vervoer met de Regiotaxi staan. ,,De burger heeft de keuze. Kiezen voor ons met meer toegevoegde kwaliteit of voor het WMO-vervoer of Valys (deur tot deur) tegen iets lagere kosten. Dat vervoer heeft ook nog de nadelen van het ruim op tijd moeten klaarstaan, route-rijden met meer mensen, later kunnen arriveren en beperkte afstand.”

Daarbij is het volgens De Bont niet altijd de keuze van de burger om een WMO-pas te krijgen. ,,Daarvoor moet sprake zijn van een in de wet opgenomen structurele vervoersbehoefte, zoals het langdurig bezoeken van een in een verzorgingshuis wonende partner of frequent bezoek aan een (para)medische instelling (mits niet door de zorgverzekering wordt vergoed). Alleen niet of minder mobiel zijn, is dus niet voldoende”, legt De Bont uit. Het merendeel van de WMO-aanvragen voldoen daar volgens hem niet aan.

Complementair

De voorzitter zegt de broodroofklacht niet vanuit de taxiondernemingen te horen. ,,In 2015 /2016 zijn wij betrokken geweest bij de omvorming van het stadsvervoer naar het socialere van halte tot halte vervoer van De Bij. Wij zijn in het Nieuw Hoogeveens Vervoer duidelijk complementair. Voor De Bij moet je nog goed mobiel zijn. De Bij is weliswaar veel goedkoper, maar je komt er niet ver mee. Destijds zaten ook de taxiondernemers aan tafel. Zij hadden geen enkel bezwaar tegen onze activiteiten, omdat zij maar enkele procenten omzet halen in ons segment. Daarbij komt dat onze doelgroep grotendeels van voor 1950 is, uit de naoorlogse opbouwtijd van hard werken en zuinig aan doen. Ook al kunnen klanten van ons het commercieel taxivervoer betalen, dan nog doen ze het niet omdat ze al snel 15 euro kwijt zijn voor een stadsritje. Dan blijven ze liever thuis, wat bijdraagt aan de eenzaamheid.”

De Bont benadrukt: ,,Wij zijn vooral gericht op een doelgroep die minder-mobiel is en geen of een beperkt sociaal netwerk heeft. Wij rijden als het nodig is. Vaak ook omdat het sociaal netwerk even niet kan. Wij verzorgen dan in feite respijtzorg. Soms ook omdat men tijdelijk minder-mobiel is; denk aan bezoek aan een oogkliniek waarna je enkele uren niet mag rijden. Wij bewaken de doelgroep zorgvuldig. Vrijwillige chauffeurs willen immers niet het gevoel hebben dat ze misbruikt worden.”

De voorzitter omschrijft het vrijwilligersvervoer als een lokale vorm van het door de ANWB opgezette automaatje. ,,Het concept is nagenoeg hetzelfde. Automaatje heeft een landelijke dekking met honderden lokale initiatieven: in nagenoeg alle gemeenten, met alleen in Drenthe al een 50-tal initiatieven. Bijzonder dat FNV het daar niet over heeft.”

Je kunt deze onderwerpen volgen
De Wolden
menu