Voortbestaan 82-jarige gymnastiekvereniging DOO Ruinen hangt aan zijden draad

Momentopname van een uitvoering van DOO Ruinen, vier jaar geleden. Foto: archief Emmy Bremer

Als zich geen nieuwe bestuursleden melden, is de kans aanwezig dat de stekker uit gymnastiekvereniging DOO Ruinen gaat. Het huidige bestuur bestaat uit nog maar vier leden, waarvan er drie na jarenlange inzet hebben aangegeven te stoppen. Al bijna drie jaar wordt getracht opvolgers te vinden, maar met nul resultaat. Destijds waren er zelfs nog negen bestuursleden.

„We hebben mensen gevraagd, we hebben oproepen geplaatst, maar niemand meldt zich”, zegt Monique van de Ven, het enige bestuurslid dat wél aanblijft. „Je hoort minimaal drie bestuursleden te hebben. Als er niks gebeurt, wordt het voortbestaan van DOO ter discussie gesteld.” Het is geen loos dreigement, al bestaat de vereniging al 82 jaar en zijn er nog steeds tegen de 100 leden, zowel jonge kinderen als ouderen. „Wij moeten dit signaal nu afgeven, we proberen om de club te laten voortbestaan.”

Opgelost

Het al jarenlang smeulende probleem moet wel een keer opgelost worden, want de 3 bestuursleden die stoppen, hebben dat al jaren geleden aangegeven. Nu hebben ze voor zichzelf na al die jaren de knoop doorgehakt. Tijdens de eerstvolgende algemene ledenvergadering wordt het probleem bij de leden neergelegd.

Door Oefening Ontspannen biedt niet alleen de oude vertrouwde gymnastiek voor jonge kinderen, maar ook beweeglessen voor volwassenen. Dan gaat het om bijvoorbeeld aerobic, zumba en bodypump. De terugloop die landelijk valt te bespeuren, gaat niet aan Ruinen voorbij. „We zaten altijd dik boven de honderd leden, maar waar vroeger kinderen op gym gingen en daar hun hele schoolperiode bij bleven, gaan ze nu eraf voor zwemles en ze blijven dan weg”, constateert Van de Ven.

Actieve groepen

Toch zijn er nog steeds heel wat groepen actief, zoals vier bij de volwassenen en drie bij de jeugd. De volwassenen krijgen al jaren les van Ina Alblas; door de coronacrisis gebeurt dat vanaf deze week bij haar thuis, waar buiten voldoende ruimte is voor de groepslessen. De jeugd gaat deze week beginnen op het sportveld naast sporthal De Marse. Het is het oude korfbalveld waar Tineke Rudolphie de kinderen les geeft. Als zich geen kandidaten voor het bestuur melden, is het straks niet corona dat DOO de das omdoet, maar de eigen achterban.

Je kunt deze onderwerpen volgen
De Wolden
menu