Warmtetransitie in De Wolden: ‘grote uitdaging om de inwoners mee te krijgen’

Het wordt een grote uitdaging om alle inwoners van de gemeente De Wolden mee te krijgen in de transitie naar een energieneutrale gemeente in 2040. „Er zijn zorgen over de betaalbaarheid voor onze inwoners, dat is de reden dat de focus eerst op energiebesparing en ‘geen-spijt-maatregelen’ komt te liggen”, aldus het college van B en W.

Zonnepanelen op de daken van huurwoningen van Actium.

Zonnepanelen op de daken van huurwoningen van Actium. Foto: Artizzl Media / Peter Nefkens

Lees meer over
De Wolden

De Transitievisie Warmte is inmiddels vastgesteld door het college en wordt vervolgens door de gemeenteraad besproken. Duidelijk is dat de gemeente de burgers niet dwingt om snel over te schakelen naar duurzame mogelijkheden van energie. „De overstap naar aardgasvrij moet op natuurlijke wijze plaatsvinden, wanneer het onze inwoners uitkomt.” De Transitievisie Warmte wordt samen met de inwoners, ondernemers en andere betrokkenen uitgevoerd.

Natuurlijke momenten

Nieuws

menu