Zorgen bij partijen over alcohol- en drugsgebruik in De Wolden

Internationale drugshandel. Foto: ANP

De fracties van de ChristenUnie en Gemeentebelangen maken zich dermate zorgen over het gebruik van alcohol en drugs in De Wolden, dat ze donderdag samen een motie indienden bij de begrotingsbehandeling. Uit onderzoek blijkt dat het alcoholgebruik in De Wolden hoog is in onder meer sportkantines, de horeca en bij evenementen. GB en CU vrezen ook voor het toenemende gebruik van drugs.
Lees meer over
De Wolden

„Niet alleen bij de jeugd, maar ook bij volwassenen”, zei Petra Haanstra van GB in haar bijdrage. „We zien de voorbeelden om ons heen. In de gemeente is nu een repressief drugsbeleid en de politie verzorgt de preventie rondom drugs. Wij vinden dit gezien de geschetste problematiek niet voldoende.” Corné den Hollander van de CU voegt daaraan toe dat waar druk op inwoners oploopt, maar ook ondernemingen, wellicht een voedingsbodem ontstaat voor misbruik van alcohol en gebruik van verdovende middelen.”