Zure appels voor 20-jarige Fruitboombrigade: geen feest en ook geen jubileum voor Fruitpersdag

Fruitpersdag in Fort bij Zuidwolde. Foto: Artizzl Media / Peter Nefkens

Hoogstamfruitboombrigade De Wolden bijt door meerdere zure appels heen. Alle festiviteiten rondom het dubbele lustrum gaan niet door.
Lees meer over
De Wolden
Hoogeveen

De vrijwilligersclub die valt onder Landschapsbeheer Drenthe, bestaat twintig jaar en de Fruitpersdag bestaat tien jaar. Dat zou allemaal gevierd worden. Corona stak er een stokje voor.

Nieuws

menu