Boermarkeweg in Emmen loopt tijdens spitsuren vol met verkeer, gemeente pakt knelpunten aan met groot onderhoud in voorjaar

Drukte op de Boermarkeweg in Emmen. Archieffoto: Jan Anninga

De Boermarkeweg in Emmen loopt tijdens spitsuren vol met verkeer en dat moet anders, zo vindt de gemeente Emmen. Komend voorjaar wordt gestart met het aanpakken van de knelpunten om de doorstroming te verbeteren.
Lees meer over
Emmen

Zo worden er extra opstelvakken aangelegd voor verkeer dat rechtsaf wil slaan in de richting van de Van Schaikweg. Daarnaast worden de verkeerslichten gekoppeld om een zogenoemde ‘groene golf’ te creëren. Tenslotte is het plan om de Angelsloërdijk voor gemotoriseerd verkeer af te sluiten van de Boermarkeweg en aan te sluiten op de Statenweg. Daarover neemt de gemeenteraad van Emmen eind januari een definitief besluit.

De Boermarkeweg is een belangrijke ontsluitingsweg voor aangrenzende wijken en het centrum van Emmen. Vorig jaar maakte de gemeente bekend momenteel geen volledige reconstructie van de Boermarkeweg uit te kunnen voeren vanwege een tekort aan financiële middelen. Daarom is onderzocht welke onderdelen van het plan uitgevoerd kunnen worden om de doorstroming te verbeteren.

Planning

Het is de bedoeling dat de Boermarkeweg zoveel mogelijk bereikbaar blijft tijdens de werkzaamheden. Een korte afsluiting is niet helemaal te voorkomen, maar het ziekenhuis, de Kop van Zuid en de bedrijven op het Scheper Park blijven bereikbaar. Eind februari voert de gemeente een aantal voorbereidende werkzaamheden uit waarmee ruimte voor het werk wordt gemaakt, waaronder het kappen een aantal bomen en bosjes.

Vervolgens verleggen de netbeheerders kabels en leidingen. In mei wordt dan gestart met het wegen- en rioleringswerk. De planning is dat het werk eind september klaar is. In het najaar van 2022 wordt groen aangelegd. Er worden dan meer bomen terug geplant dan er in februari worden gekapt.

De gemeente grijpt werkzaamheden in het gebied aan om een regenwaterriool aan te leggen tussen de Angelsloërdijk en het ziekenhuisterrein. Deze werkzaamheden staan los van elkaar, maar ze worden tegelijk uitgevoerd om te voorkomen dat bewoners, bedrijven, instellingen en weggebruikers meerdere keren overlast ervaren.

Nieuws

menu