Emmenaren zijn te spreken over ondersteuning vanuit Wmo en jeugdwet (maar het afhandelen van klachten kan beter)

Traplift. Foto: Shutterstock

Inwoners van de gemeente Emmen zijn tevreden over de zorg en ondersteuning die ze vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Jeugdwet ontvangen. Dat blijkt uit het jaarlijkse cliënttevredenheidsonderzoek.
Lees meer over
Emmen

Tachtig procent van de respondenten geeft aan dat de kwaliteit van de ondersteuning goed is. Inwoners vinden dat ze goed worden geholpen en dat de ondersteuning hen verder helpt in het leven.

Nieuws

menu