Emmenaren zijn te spreken over ondersteuning vanuit Wmo en jeugdwet (maar het afhandelen van klachten kan beter)

Traplift. Foto: Shutterstock

Inwoners van de gemeente Emmen zijn tevreden over de zorg en ondersteuning die ze vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Jeugdwet ontvangen. Dat blijkt uit het jaarlijkse cliënttevredenheidsonderzoek.

Tachtig procent van de respondenten geeft aan dat de kwaliteit van de ondersteuning goed is. Inwoners vinden dat ze goed worden geholpen en dat de ondersteuning hen verder helpt in het leven.

Wel blijkt dat een groot deel van de respondenten niet weet dat zij gebruik kunnen maken van ondersteuning. De gemeente Emmen zegt deze voortaan beter onder de aandacht te gaan brengen.

Wmo-vervoer scoort 8,1

Voor het eerst zijn er ook tevredenheidsonderzoeken gehouden voor het Wmo- en leerlingenvervoer (Publiek Vervoer). Dat wordt in Zuidoost-Drenthe uitgevoerd door taxi Dorenbos. Cliënten zijn tevreden over het Wmo-vervoer. Gemiddeld komt dit uit op een rapportcijfer van 8,1. De mensen zijn tevreden over het contact met de vervoerder; ook het vervoer zelf en de chauffeurs worden goed beoordeeld.

Afhandeling klachten kan beter

Een aandachtspunt is de bekendheid met de klachtenregeling. Ook de afhandeling van klachten kan worden verbeterd. Hier wordt de komende tijd aan gewerkt.

Leerlingenvervoer: 7,7

Voor het leerlingenvervoer zijn de vragenlijsten verstuurd naar de ouders van leerlingen die vervoerd worden. De ouders zijn tevreden over het leerlingenvervoer, de informatievoorziening en de klachtenafhandeling. Gemiddeld komt dit uit op een rapportcijfer van 7.7.

Bij het leerlingenvervoer is ook naar de mening van de kinderen gevraagd. Tachtig procent van de kinderen gaf aan tevreden te zijn over hoe ze worden vervoerd.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Emmen
menu