Gemeente Emmen start pilot om jongeren met schulden te helpen

Foto: Shutterstock

De Gemeente Emmen wil jongeren die kampen met financiële schulden helpen om hun leven weer op de rit te krijgen. Met het project Jongeren Perspectief Fonds Emmen (JPF) krijgen de jongeren intensieve begeleiding krijgen om te werken aan een financieel gezonde toekomst.

Het JPF is een pilot van één jaar, waarbij maximaal tien jongeren tussen de 18 en 27 jaar geholpen worden. De gemeente Emmen werkt tijdens de pilot samen met de instanties Menso, RMC Leerplicht, De Toegang en Sedna. De samenwerkingspartners benaderen jongeren die voldoen aan de voorwaarden om mee te doen aan het programma. Volgens een woordvoerder van de gemeente hebben zo’n 1.300 jongeren in Emmen schulden.

Geen toegang tot reguliere schuldhulp

‘Het hebben van schulden belemmert jongeren in hun ontwikkeling. Het verlamt. Ze zijn minderbezig met hun toekomt’, meldt wethouder Raymond Wanders. ‘Een deel van de jongeren heeft nu geen toegang tot een regulier schuldhulptraject vanwege de aard en hoogte van hun inkomen. Dat is niet alleen vervelend voor de jongeren zelf, het leidt ook tot hoge maatschappelijke kosten.’

Van de jongeren die aan de pilot meedoen, wordt verwacht dat zij zelf actief bezig gaan. Zo moeten werken ze werken aan hun perspectief voor een opleiding of hun werk. Hierin worden ze begeleid door het programma. Daarnaast leren de jongeren vaardigheden om de kans op financiële problemen op latere leeftijd sterk te verminderen.


Nieuws

menu