Gemeente Emmen stelt inloopavond Diftar uit: te weinig belangstelling

René van der Weide, de wethouder in Emmen die belast is met het afvalbeleid. Foto: DVHN

De gemeente Emmen heeft de inloopavonden over Diftar deze week en volgende week verplaatst naar november 2021 omdat te weinig mensen zich ervoor hebben aangemeld.
Lees meer over
Emmen

‘De inloopavonden waren speciaal georganiseerd voor alle inwoners van de gemeente. Tijdens deze avonden zou de mogelijkheid geboden worden om vragen te stellen over het nieuwe systeem voor afvalinzameling dat vanaf 1 januari 2022 ingevoerd gaat worden.’

Nieuwe inloopavonden