Johnny Ameln en Cor Siekman publiceren boek over geschiedenis Barger-Oosterveld

De samenstellers van het boek, links Cor Siekman en rechts Johnny Ameln - Foto: Eigen Foto

Johnny Ameln en Cor Siekman publiceren in november hun nieuwe boek, Barger-Oosterveld van Barnar tot Barnar.

De twee schreven eerder een boek over de geschiedenis van de katholieke Gerardus Majellakerk in Barger-Oosterveld. In hun tweede werk pakken Ameln en Siekman het grootser aan en richtten zij zich op de ontstaansgeschiedenis van het dorp Barger-Oosterveld. Het boek behandelt de eerste honderd jaren van het dorp, wat grofweg van 1850 tot en met 1950 is.

De auteurs spreken over ‘een eeuw waarin het welvaren van de inwoners op en neer ging onder invloed van de opkomst en neergang van de veenindustrie, de economische crisis en de Tweede Wereldoorlog.’

Om de geschiedenis van het dorp uit te leggen, wordt veel gebruik gemaakt van afbeeldingen en geografische kaarten. Meer informatie is beschikbaar via de website van de auteurs.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Emmen
menu