Johnny Ameln en Cor Siekman publiceren boek over geschiedenis Barger-Oosterveld

De samenstellers van het boek, links Cor Siekman en rechts Johnny Ameln - Foto: Eigen Foto

Johnny Ameln en Cor Siekman publiceren in november hun nieuwe boek, Barger-Oosterveld van Barnar tot Barnar.
Lees meer over
Emmen

De twee schreven eerder een boek over de geschiedenis van de katholieke Gerardus Majellakerk in Barger-Oosterveld. In hun tweede werk pakken Ameln en Siekman het grootser aan en richtten zij zich op de ontstaansgeschiedenis van het dorp Barger-Oosterveld. Het boek behandelt de eerste honderd jaren van het dorp, wat grofweg van 1850 tot en met 1950 is.

Nieuws

menu