Samen met

Schetsontwerp Buffer Zuid gereed

Hier wordt Buffer Zuid gerealiseerd. Foto: Bestuurscommissie Bargerveen-Schoonebeek

Het schetsontwerp voor de nieuwe Buffer Zuid van het Bargerveen is klaar. De ideeën en wensen van belanghebbenden zijn, in opdracht van de Bestuurscommissie Bargerveen-Schoonebeek, visueel gemaakt in een ruimtelijk ontwerp. Grote waterpartijen moeten helpen voorkomen dat het water weglekt uit het Bargerveen.
Lees meer over
Emmer Courant

Gisteren is in Nieuw-Schoonebeek het schetsontwerp voor de inrichting van Buffer Zuid gepresenteerd aan inwoners en belangstellenden. In september gaan alle officiële ruimtelijke plannen in procedure. Naast het bestemmingsplan en de milieueffectrapportage (MER) voor Buffer Zuid zijn dat ook het projectplan waterwet en het bestemmingsplan voor het landbouwgebied rond de buffer. De start van de procedure wordt formeel bekendgemaakt door de gemeente Emmen en het waterschap Vechtstromen. Iedereen die wil, heeft vanaf dat moment zes weken de tijd om een zienswijze in te dienen. Als alles goed gaat, worden de plannen begin 2023 vastgesteld. Intussen wordt het schetsontwerp verder uitgewerkt naar een definitief ontwerp.

Buffer Zuid

Dit artikel is het product van een samenwerking tussen de redacties van Dagblad van het Noorden en Emmer Courant

Nieuws

menu