‘Niet eenzaamheid, maar verveling is een zorg’

Manager zorg Anne Marije van Andel (links) en persoonlijk begeleider Manon Meekhof. Foto: NDC Mediagroep

Het Leger des Heils heeft twee locaties InterWonen in Hoogeveen, aan de Lomanlaan en Het Haagje, waar mensen met psychische en sociale problemen naar zelfstandig wonen worden begeleid. Aan de Lomanlaan wonen 17 deelnemers, aan Het Haagje 9. Hoe gaan zij, maar ook de medewerkers van het Leger des Heils om met de coronacrisis?
Lees meer over
Hoogeveen

,,Wij kijken nadrukkelijk naar wat wél kan en blijken daarin heel creatief. Onze medewerkers hebben de afgelopen periode een enorme drive laten zien: als het niet zo kan, dan doen we het zo. We merken dat ook bij onze deelnemers. Samen de schouders eronder”, steekt Anne Marije van Andel, manager Zorg, van wal in de woonkamer van InterWonen aan de Lomanlaan.

Nieuws

menu