CDA Hoogeveen stelt schriftelijke vragen over gebruik van zonnepanelen op dak van Kindcentrum Wolfsbos

Zonnepanelen op het dak van Wolfsbos wekken geen stroom op. Foto: Pixabay

CDA Hoogeveen heeft schriftelijke vragen gesteld aan het College over het gebruik van zo’n 500 zonnepanelen die geplaatst zijn op het dak van het Kindcentrum Wolfsbos in Hoogeveen.

De kosten van deze panelen zijn betaald door de gemeente en de beide scholen voor het Basisonderwijs. „De zonnepanelen zouden voor de scholen een positieve bijdrage gaan leveren aan de exploitatie. Nu heeft het CDA begrepen dat deze panelen niet zijn aangesloten op het net en dat het Kindcentrum Wolfsbos volledig aangewezen is op reguliere stroomvoorziening”, schrijft de partij.

“Hiermee vervalt voor de scholen het gewenste voordeel in de exploitatie. Wat weer ten koste gaat van de middelen die voor het onderwijs ingezet kunnen worden”, zegt Bert Otten, raadslid. “We vinden dit een onbegrijpelijke situatie. Bij dergelijke investeringen is zorgvuldigheid op zijn plaats.” Het CDA heeft hierover nu een aantal vragen gesteld aan het College.

- Is het juist dat de zonnepanelen op het dak van het Kindcentrum Wolfsbos niet zijn aangesloten op het net? Zo ja,

- Wat vindt u hiervan? Is de netbeheerder in deze situatie de aangewezen organisatie om hier spoedig een oplossing voor te zoeken?

- Kan de netbeheerder aansprakelijk worden gesteld voor de gederfde inkomsten door de scholen?

- Kunt u als college uw invloed aanwenden om de netbeheerder op zijn verantwoordelijkheid te wijzen?

- Is er vooraf onderzoek gedaan bij de netbeheerder om na te gaan of de stroom van de zonnepanelen aan het net geleverd zou kunnen worden?

De school betaalt op dit moment gewoon door aan de stroom via de netbeheerder. Hoeveel kosten er al zijn gemaakt via deze weg weet het CDA niet.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Hoogeveen
menu