Concept Parkeernota in Hoogeveen wordt jaar uitgesteld, mede door fors aantal bezwaarschriften

Bewoners centrumgebied Hoogeveen protesteren tegen parkeertarieven. Foto: André Weima

De gemeente Hoogeveen heeft maar liefst 320 reacties ontvangen op de concept Parkeernota. Mede daarom is besloten de inspraaktermijn te verlengen tot 1 december 2020. Dat betekent dat de plannen die in de concept Parkeernota staan, niet per 1 januari 2021 gaan gelden maar pas een jaar later.

,,Er zijn zoveel reacties binnengekomen dat het meer tijd vraagt om die zorgvuldig af te wegen”, legt gemeentelijk woordvoerder Fanny Leseman uit. Daarnaast heeft burgemeester Karel Loohuis tijdens een protestactie van bewoners van het centrumgebied een informatieavond toegezegd, die vanwege de ontwikkelingen rondom het coronavirus voorlopig niet veilig en verantwoord zou kunnen plaatsvinden.

Nieuws

menu