Concept Parkeernota in Hoogeveen wordt jaar uitgesteld, mede door fors aantal bezwaarschriften

Bewoners centrumgebied Hoogeveen protesteren tegen parkeertarieven. Foto: André Weima

De gemeente Hoogeveen heeft maar liefst 320 reacties ontvangen op de concept Parkeernota. Mede daarom is besloten de inspraaktermijn te verlengen tot 1 december 2020. Dat betekent dat de plannen die in de concept Parkeernota staan, niet per 1 januari 2021 gaan gelden maar pas een jaar later.

,,Er zijn zoveel reacties binnengekomen dat het meer tijd vraagt om die zorgvuldig af te wegen”, legt gemeentelijk woordvoerder Fanny Leseman uit. Daarnaast heeft burgemeester Karel Loohuis tijdens een protestactie van bewoners van het centrumgebied een informatieavond toegezegd, die vanwege de ontwikkelingen rondom het coronavirus voorlopig niet veilig en verantwoord zou kunnen plaatsvinden.

Die bijeenkomst zou in eerste instantie 5 november zijn, werd uitgesteld naar 10 november om vervolgens over de jaarwisseling heen te worden getild. . Dit tot frustratie van onder andere Arjan Prijs, die samen met een achttal anderen het voortouw in de actie heeft genomen. De boze inwoners zijn niet voor één gat te vangen. ,,Op het gemeentehuis mogen kennelijk maar vijf personen tegelijkertijd bijeen zijn. Daarom hebben wij het college uitgenodigd om op 10 november bij ons op visite te komen in de Juliana van Stolbergschool, want daar mogen volgens de RIVM-regels 30 personen samenkomen. Wij willen niet aan het lijntje gehouden worden. Wij hebben hier een heel slecht gevoel over”, reageert Prijs.

Er zijn onder meer zorgen bij de inwoners of de ingediende bezwaarschriften volgend jaar nog wel van kracht zijn. Wethouder Derk Reneman laat weten: ,, De planning is aangepast zodat we alle binnengekomen reacties mee kunnen nemen, de informatieavond kunnen houden en een zorgvuldig proces kunnen waarborgen. We nemen geen besluiten voordat we met de mensen hebben gesproken. De inspraaktermijn is verlengd en de nieuwe tarieven gaan niet eerder dan in 2022 in.”

Hoewel een reactie op de uitnodiging van de protestgroep in eerste instantie uitbleef, kwam donderdagavond toch een positief bericht. De burgemeester en de verantwoordelijk wethouder willen de bewoners alsnog ontvangen op 10 november. ‘Met de afgesproken groep in het gemeentehuis met daarbij burgemeester, wethouder en ambtelijke vertegenwoordiging’, aldus de gemeente.

Aantal onderdelen wel doorgevoerd

De concept Parkeernota heeft kwaad bloed gezet in het centrumgebied en een brede rand er omheen. Vooral de kosten voor een parkeerkaart voor een tweede auto, die 1080 euro moet gaan kosten in plaats van de huidige 54 euro, is slecht gevallen. Maar ook voor de digitale bezoekerspas, die slechts 24 uur per maand kan worden ingezet en waarmee de privacy ver te zoeken is, hebben ze geen goed woord over.

Overigens zijn er onderdelen in de parkeernota die wel worden doorgevoerd. Zo gaat in 2021 de voorgenomen prijsindexatie van de tarieven door. In de geldende Parkeernota 2011 staat vermeld dat tweejaarlijks een indexatie mag plaatsvinden. De laatste indexactie is in 2019 geweest. Per 1 januari 2021 wordt het uurtarief voor parkeren verhoogd met € 0,05.

Naar aanleiding van alle reacties wordt een nieuwe concept Parkeernota opgesteld die volgens woordvoerder Leseman opnieuw de inspraak in zal gaan en in het voorjaar van 2021 aan de raad zal worden aangeboden.

De concept Parkeernota ligt nog tot 1 december 2020 ter inzage. Tot die datum kunnen reacties over dit plan worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders. Bij de behandeling in de gemeenteraad kunnen burgers gebruik maken van het inspreekrecht. Het onderwerp is van de raadsagenda van 5 november geschrapt. Het is nog niet bekend wanneer de concept Parkeernota wel door de gemeenteraad wordt besproken.

Aangifte bij politie

Prijs waarschuwt ondertussen alle inwoners van de gemeente om alert te zijn en te blijven. ,,Overal wordt goed het mes in gezet. We worden zo genaaid op allerlei terreinen.” Hij denkt er zelfs over om bij de politie aangifte te doen tegen het college van B&W. ,,Geen idee of dit mogelijk is, maar ik ga het proberen. Wij als burgers moeten bloeden voor het bestuur dat op een onverantwoorde wijze de centen heeft uitgegeven. Dat vind ik onverteerbaar.”

Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe
menu