Ds. Brienen neemt na 22 jaar afscheid van Hoogeveense Zieken- en Bejaarden Omroep: 'Na zo'n 50 meditaties vind ik het genoeg'

„Ik heb de kracht van de Heere ervaren om dit te doen. Dat was mijn diepste motivatie.” Met die woorden heeft ds. Teus Brienen na 22 jaar afscheid genomen van de Hoogeveense Zieken- en Bejaarden Omroep (HZBO). Na zo’n 50 meditaties te hebben verzorgd voor de omroep zet de 91-jarige Hoogevener er een punt achter. ,,Hoe ouder ik word, hoe meer inspanning het vraagt”, legt hij die keuze uit. Na zijn laatste bijdrage dinsdagavond werd hij tot zijn grote verrassing in het zonnetje gezet met een enorme bos bloemen.

Van links naar rechts Ria Ferment, Jan Bijl en ds. Brienen in de studio van de Hoogeveense Zieken- en Bejaarden Omroep.

Van links naar rechts Ria Ferment, Jan Bijl en ds. Brienen in de studio van de Hoogeveense Zieken- en Bejaarden Omroep. Foto: André Weima Fotografie

„In de eerste jaren verzorgde ik één meditatie per jaar voor de HZBO. Dat werden er later twee per jaar en vervolgens zelfs vier per jaar. Ik koos altijd een passage uit de Bijbel waar ik mijn gedachten over liet gaan. Ik spitste de boodschap toe op senioren, zieken en verzorgenden, dat zijn immers de HZBO-luisteraars”, blikt Brienen terug.

Brienen is 65 jaar predikant en heeft daarnaast 17 jaar gedoceerd aan de Theologische Universiteit in Apeldoorn. 23 jaar geleden ging hij met emeritaat, waarna een verhuizing volgde van Amsterdam naar Hoogeveen. ,,We moesten weg uit de pastorie en zochten daarom een nieuwe plek om te gaan wonen. We kenden Drenthe niet, maar mijn vrouw en ik zeiden tegen elkaar: ‘we gaan naar het Noorden’. Omdat ik destijds begonnen ben in het Groningse Mussel en later ook nog 10 jaar gewerkt heb in de stad Groningen, kenden we het Noorden. Kenmerkend voor dit deel van Nederland zijn volgens hem de rust, in zekere zin eenvoud en duidelijkheid. Als de noordeling ‘ja’ zegt, bedoelt hij ook ‘ja’.” En dat vindt Brienen wel zo prettig. Spijt van de verhuizing naar Hoogeveen heeft het echtpaar dan ook niet gehad. Na jaren aan de Gruythuysenlaan te hebben gewoond, wonen zij eveneens alweer jaren aan de Bentinckslaan, waar hun jongste dochter en schoonzoon een woning met kantoor hebben omgebouwd voor dubbele bewoning.

‘Slechts 10 minuten’

Toen Brienen ruim 20 jaar geleden de vraag kreeg voorgelegd of hij met enige regelmaat een rubriek wilde verzorgen voor de HZBO, hoefde hij daar niet lang over na te denken. ,,De meditatie is als het ware een preek, maar dan kort. Het mag slechts 10 minuten duren. Het vraagt een behoorlijke inspanning om dat in die tijd voor elkaar te krijgen. Toen ik 65 jaar geleden als predikant begon duurde de preken zelfs tot wel anderhalf uur. Tegenwoordig is het allemaal veel korter, duidelijker en kernachtiger. Ik vind dat een uitstekende ontwikkeling, hoe lastig dat soms ook is.”

Op de vraag waar hij zijn inspiratie vandaan haalde voor zijn meditaties voor de HZBO, antwoordt Brienen: „Uit een leven lang studeren in het Evangelie en dat doordenken en de kern ervan opzoeken. Voor jong en oud. En ja, dat is een hele inspanning. Nu ik 91 ben vind ik het daarom genoeg en laat ik het graag aan de jongere predikanten over.”

Het team van HZBO krijgt veel verzoeken om geestelijke liederen te laten horen. ,,Daar hoort een meditatie bij”, vindt Brienen. En dus blijft die, ondanks zijn vertrek, bestaan. De rubriek wordt voortaan bij toerbeurt ingevuld door Hoogeveense predikanten. Persoonlijk heeft Brienen weinig reacties van luisteraars ontvangen op zijn bijdragen, maar dat er waardering voor was, was zeker. ,,Via de HZBO kwamen wel degelijk mooi reacties binnen.”

Soort spanning

Het ‘werk’ voor de HZBO zit erop. Daarmee keert een bepaalde rust terug. ,,Voor elke preek, lezing of meditatie voelde ik een soort spanning”, bekent Brienen. Toch verliepen de opnamen in de studio altijd ontspannen. ,,Het ging heel soepel, met dank ook aan de mensen van de techniek.” Of hij zich nu niet gaat vervelen? „Als je oud bent ben je anders druk dan wanneer je jong bent. Je doet de dingen wat rustiger aan. Ik schilder bovendien veel, met olieverf. Vooral landschappen, maar ook Joodse figuren, zoals bijvoorbeeld een rabbijn in meditatie.” Een van zijn werken is zelfs op Cyprus te bewonderen en ook in Hoogeveen heeft Brienen meerdere keren geëxposeerd.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Hoogeveen
menu