Hoogbouw is de enige optie om voldoende woningen bij te bouwen in Hoogeveen | Stelling van de week

De afbeelding van de Twin Towers in het ambitiedocument van de gemeente Hoogeveen over woningbouw op de plek van de Tamboerpassage Foto: Gemeente Hoogeveen

Hoogeveen wil tot 2030 in totaal tussen de 1800 en 2200 nieuwe woningen bouwen. Dat blijkt uit de woon(zorg)visie, die in concept klaar is.
Lees meer over
Hoogeveen

Voor voldoende bouwlocaties in de gemeente wil Hoogeveen, net als de voorbije jaren, eerst zoeken naar plekken voor zogeheten ‘inbreiding.’ Het gaat om braakliggende terreinen binnen de plaats of locaties die herontwikkeld kunnen worden.