Permanent wonen in een vakantiehuisje? Hoogeveen wil het niet meer

Villaparc Schoonovenseland bij Hollandscheveld. Foto: Andre Weima Fotografie

De gemeente Hoogeveen wil af van de permanente bewoning van recreatiewoningen en heeft nieuwe regels ingevoerd. Sinds vorige week staat de gemeente voortaan alleen tijdelijke bewoning toe van recreatiewoningen, onder voorwaarden.

Gemeente Hoogeveen maakt onderdeel uit van het provinciale project vitale vakantieparken. Zoals de naam al aangeeft is het de bedoeling recreatieparken meer leven in te blazen. Met permanente en tijdelijke bewoning op vakantieparken met een ‘bedrijfseconomisch toeristische toekomst’ (lees: er valt nog wat te verdienen) is dat volgens de gemeente niet haalbaar. In de screening zijn vier parken meegenomen die op dit moment een recreatieve bestemming hebben: Schoonhoven, Martensplek, Nuilerveld en Schoonhovenseland en ook Camping Tussen de Wieken. Op Tussen de Wieken is geen sprake van permanente bewoning en dit is ook niet toegestaan, aldus een gemeentewoordvoerder.

Op basis van de oude regelgeving konden inwoners zich voor een jaar laten inschrijven op een recreatie-adres. „Omdat de gemeente een wettelijke verplichting heeft mensen in te schrijven is het niet mogelijk om dit volledig tegen te gaan”, stelt de gemeente. Wel is het mogelijk om mensen te ontmoedigen zich te laten inschrijven op vakantieparken en de toegestane woontijd te verkorten tot maximaal een halfjaar.

Noodoplossing

In de nieuwe beleidsnotitie Permanente bewoning recreatiewoningen zijn tal van voorwaarden te vinden waaraan iemand moet voldoen om tijdelijk op een vakantiepark te wonen. Wonen in een vakantiewoning wordt gezien als een soort van noodoplossing voor iemand die bijvoorbeeld in echtscheiding ligt, wacht op een nieuwe woning of als iemand dakloos is door brand.

Gevolgen voor huidige ‘vaste bewoners’

Al jaren is er veel te doen over het wonen op vakantieparken. Wat heeft deze nieuwe beleidsregel voor gevolgen voor mensen die voor vast wonen op een van recreatieparken in de gemeente met een persoonsgebonden gedoogvergunning? Voorlopig niets, zo blijkt uit een reactie van de gemeente Hoogeveen. „De nieuwe beleidsregel heeft geen directe gevolgen voor mensen die met een geldige omgevingsvingsvergunning in een recreatiewoning wonen. De beleidsregel is van toepassing op nieuwe inschrijvingen.”

De gemeente is al een aantal jaar met de verenigingen van eigenaren van Schoonhoven, Nuilerveld en Martenplek in gesprek over mogelijke transformatie om permanente bewoning te legaliseren. Wanneer deze transformatie wordt doorgezet zal een bestemmingsplanwijziging doorgevoerd moeten worden. Die gesprekken gaan gewoon door.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Hoogeveen
menu