Informateurs Hoogeveen liggen op koers, 'maar uitdaging is groot'

Het college van B&W Hoogeveen viel nadat eerst wethouder Jacob van der Heide (geheel rechts) en vervolgens ook Erwin Slomp (tweede van links), beiden van Gemeentebelangen, opstapten.

Informateurs Johan Baltes en Sandra Korthuis, die in Hoogeveen samen met de gemeenteraad werken aan de vorming van een nieuw college van burgemeester en wethouders, hebben inmiddels meerdere gesprekken gevoerd. Onder andere met raadsleden. „Het waren openhartige gesprekken”, laten Baltes en Korthuis weten.

Naast de vorming van een nieuw college, werken informateurs en raad aan een meerjarenbegroting zonder tekorten. „Deze uitdaging is zeer groot”, erkennen zij. De informateurs hebben met de raad eerst de financiële kaders en spelregels verkend. Vervolgens worden alle aspecten van de gemeentebegroting tegen het licht gehouden. Op basis hiervan worden de gesprekken vervolgd.

Ideeën van inwoners aan informateurs

De oproep aan inwoners om per mail ideeën en suggesties voor de informatie aan te dragen, heeft bijna 40 reacties opgeleverd. De informateurs zijn blij dat inwoners betrokken zijn en hun gedachten en ideeën willen delen: „Het geeft ons waardevolle input bij ons werk.”

De reacties worden verzameld en – geanonimiseerd - gedeeld met de gemeenteraad. „Alle suggesties zijn van waarde maar ze zijn niet allemaal in ons proces te gebruiken”, geven de informateurs aan. Het mailadres informateurs@hoogeveen.nl is open tot en met 16 augustus. Daarnaast is het mogelijk de raad een bericht te sturen. Dat kan via griffie@hoogeveen.nl.

Artikel 12

In een aantal reacties raden inwoners de informateurs aan of juist af om de zogenaamde Artikel 12-status aan te vragen. Het verbaast de informateurs niet dat inwoners dit zowel aan- als afraden: „Een Artikel 12-status is een ingrijpend proces met langdurig grote impact op de gemeente. Het is een optie die wij ook expliciet bespreken met de raad. De raad besluit uiteindelijk om deze status wel of niet aan te vragen.”

De informateurs geven aan dat ze goed op koers liggen. „Maar we hebben, samen met de gemeenteraad, nog een hoop werk te doen.”

De doelstelling van de gemeenteraad is vóór de eerste raadsvergadering na het zomerreces, 27 augustus, te komen tot een breed gedragen akkoord.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Hoogeveen
menu