Informateurs Hoogeveen liggen op koers, 'maar uitdaging is groot'

Het college van B&W Hoogeveen viel nadat eerst wethouder Jacob van der Heide (geheel rechts) en vervolgens ook Erwin Slomp (tweede van links), beiden van Gemeentebelangen, opstapten.

Informateurs Johan Baltes en Sandra Korthuis, die in Hoogeveen samen met de gemeenteraad werken aan de vorming van een nieuw college van burgemeester en wethouders, hebben inmiddels meerdere gesprekken gevoerd. Onder andere met raadsleden. „Het waren openhartige gesprekken”, laten Baltes en Korthuis weten.
Lees meer over
Hoogeveen

Naast de vorming van een nieuw college, werken informateurs en raad aan een meerjarenbegroting zonder tekorten. „Deze uitdaging is zeer groot”, erkennen zij. De informateurs hebben met de raad eerst de financiële kaders en spelregels verkend. Vervolgens worden alle aspecten van de gemeentebegroting tegen het licht gehouden. Op basis hiervan worden de gesprekken vervolgd.

Ideeën van inwoners aan informateurs

Nieuws

menu