Miljoenenbezuiniging in Hoogeveen blijft overeind (te weinig steun voor verzachten ingrepen)

Hoogeveen gaat dit jaar 5 miljoen euro bezuinigen Foto: DvhN

Twaalf pogingen van Hoogeveense oppositiepartijen, donderdagavond, om het bezuinigingspakket van 5 miljoen euro voor dit jaar te verzachten of aan te passen, kregen onvoldoende steun. Pas dinsdag is duidelijk hoe er precies gestemd is.
Lees meer over
Hoogeveen

Digitaal vergaderen in coronatijd, met 31 raadsleden via een videoverbinding, is een hele toer, laat staan dat er ook nog eens (hoofdelijk) gestemd moet worden. Met zeven moties en vijf amendementen zou dat misschien wel 2,5 uur in beslag nemen.

Schriftelijk

Stemming gaat daarom schriftelijk, vanaf vrijdag. Dinsdag wordt de uitslag openbaar gemaakt. Maar de standpunten van de raadsfracties waren donderdag wel duidelijk.

Bezuinigingen op minima, het kindpakket, laaggeletterdheid, kansarme jongeren, de schuldhulpverlening, stopzetting van het cultuurhuis, het schrappen van een procesmanager energietransitie: deze en andere voorstellen kregen geen steun van coalitiepartijen CDA, ChristenUnie en Gemeentebelangen. Daarbij speelde ook mee dat een alternatieve dekking ontbrak.

Alleen voor 2020

Een en ander betekent dat het mes in een veertigtal posten gaat, met onder meer gevolgen voor kwetsbare gezinnen en jongeren die ondersteuning nodig hebben. Het gaat om bezuinigingen die alleen voor 2020 gelden en waarvoor geen wettelijke of contractuele verplichtingen gelden.

Wethouder Gert Vos erkende dat de ingrepen pijn doen. ,,Het snijd je door het hart, maar we kunnen dit jaar nog heel veel wel doen voor kinderen en jongeren.’’ Hoogeveen zit in financieel zwaar weer en moet alle zeilen bijzetten om dit jaar uit de rode cijfers te blijven.

Nieuws

menu